Biblioteka poleca

GośćLOGOPEDIA. JAK ZADBAĆ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA

SABINA BARANOWSKA

To publikacja skierowana do rodziców, wychowawców, logopedów, przeprowadzająca przez dynamiczny okres życia, w czasie którego dziecko rozwija i kształtuje mowę.
Autorka przybliża poszczególne etapy rozwoju mowy, od urodzenia przez wiek przedprzedszkolny aż po rozpoczęcie nauki szkolnej, i wskazuje, na co należy zwracać uwagę
oraz na mogące pojawić się w danym wieku wady wymowy. […] Całość uzupełniają zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy oraz utrwalanie poprawnej wymowy. (Notka od Wydawcy)


DŹWIĘKOZNACZKI – LITERAKI. WYZWALAMY MYŚLENIE RUCHEM

WERONIKA KISIEL

Publikacja stanowi zbór gier i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Opisane propozycje pozwalają na wspieranie i uatrakcyjnianie
początkowej nauki czytania i pisania. Proponowane rozwiązania metodyczne skierowane są do nauczycieli, rodziców oraz opiekunów
towarzyszących dzieciom w nabywaniu wspomnianych umiejętności.
(Notka od Wydawcy)


ZABURZENIA ARTYKULACJI. TEORIA I PRAKTYKA

ANNA SOŁTYS-CHMIELOWICZ

Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii.
Jednak okazuje się, że zaburzenia artykulacji, najczęściej nazywane dyslalią, nie zawsze łatwo jest scharakteryzować, a ich leczenie może trwać bardzo długo.
Należy się więc głębiej zastanowić nad ich istotą, postawić diagnozę, zastosować właściwą terapię i wreszcie umieć posłużyć się odpowiednią terminologią.
Obecnie używa się bowiem wielu różnych określeń, najczęściej mało precyzyjnych, nieoddających istoty zagadnienia. Czy wady wymowy są takim problemem,
że trzeba im poświęcać aż tyle uwagi? Nie ulega wątpliwości, że tak, choć, obiektywnie rzecz biorąc, istnieją znacznie poważniejsze kłopoty w porozumiewaniu się
językowym słownym.[…] Ambicją autorki niniejszego opracowania jest pokazanie szczegółowej metodyki wywoływania głosek i wprowadzania ich do większych struktur językowych. (Notka od Wydawcy)


Z MUCHĄ NA LUZIE ĆWICZYMY BUZIE, CZYLI ZABAWY LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI

MARTA GALEWSKA-KUSTRA

Podstawą poprawnej wymowy jest między innymi odpowiednia ruchomość narządów artykulacyjnych: warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy.
Warto ją z dzieckiem trenować, a nikt nie zachęci do tego lepiej niż Fefe! To wyjątkowa mucha! Gasi pożary, jeździ samochodem, chodzi do kina,
biega w maratonach i jest gwiazdą opery. Kto się z nią zaprzyjaźni, nie będzie się nudzić! Dzięki Fefe ćwiczenia staną się zabawą, a maluch, słuchając opowieści
o przygodach muszki i realizując wyznaczone przez nią zadania, nawet się nie zorientuje, że właśnie wykonał ważną pracę. Książka poprzez wesołą zabawę
wspiera rozwój wymowy dziecka, a także jest nieocenioną pomocą dla dzieci z problemami artykulacyjnymi. (Notka od Wydawcy)


SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ. WYBRANE OBSZARY I ROZWIĄZANIA

RENATA GARDIAN-MIAŁKOWSKA, EWA WEREMCZUK, MAŁGORZATA PRZYBYSZ-ZAREMBA

Monografia pod względem praktycznym stanowi cenny przewodnik do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, których z roku na rok przybywa coraz więcej.
Dla wielu nauczycieli (szczególnie debiutujących w praktyce pedagogicznej) jest doskonałym vademecum łączącym wiedzę z praktyką, co tym samym znacznie ułatwi im przejście
przez doświadczane zmagania w bezpośredniej pracy z uczniami objętymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto stanowi wartościowy materiał dla pedagogów, psychologów,
a przede wszystkim nauczycieli, rodziców oraz studentów kierunku pedagogika.

(dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ)

BADANIE KINESTEZJI ARTYKULACYJNEJ. KWESTIONARIUSZE I KARTY

HANNA DUDA

Publikacja stanowi zestaw kwestionariuszy obrazkowo-wyrazowych służących do badania kinestezji artykulacyjnej dzieci pięcioletnich i starszych.
Składa się z części A, dotyczącej głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, oraz części B, dotyczącej głosek ustnych i nosowych, twardych i miękkich,
o różnych miejscach artykulacji i odmiennym stopniu zbliżenia narządów mowy.
Do każdego kwestionariusza załączono kartę logopedyczną,
która jest integralną częścią narzędzia badania kinestezji artykulacyjnej.
Materiały adresowane są zarówno do specjalistów (logopedów, psychologów dziecięcych,
pedagogów, terapeutów), jak i do rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów
. (Notka od Wydawcy)


TERAPIA LOGOPEDYCZNA I PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU I SZKOLE. CZ.1. KARTY PRACY

ANNA RADWAŃSKA, ALEKSANDRA SOBOLEWSKA-KĘDZIOR

Publikacja jest skierowana do specjalistów pracujących w szkole z dziećmi, które mają trudności w nauce. Skupiono się w niej na wszystkich
najczęściej występujących zaburzeniach wśród dzieci w szkole podstawowej oraz opisano, jakie ćwiczenia są skuteczne przy niwelowaniu
tych trudności. Zestaw ćwiczeń zawarty w części 1 dotyczy: umiejętności analizy i syntezy słuchowej, funkcji językowych u dzieci przedszkolnych
oraz w młodszym wieku szkolnym. Karty zostały opracowane w oparciu o materiał obrazkowo-wyrazowy i teksty. Ćwiczenia mają na celu rozwijanie
funkcji językowych i analizatora słuchowego, który ma istotne znaczenie przy ćwiczeniach artykulacyjnych, stymulowaniu rozwoju słownictwa
oraz kompetencji językowych.
Karty pracy są dla uczniów z: trudnościami w nauce, dysleksją, zespołem Aspergera i autyzmem, afazją, alalią, opóźnionym rozwojem


DZIECKO A INTEGRACJA SENSORYCZNA

A. JEAN AYRES

Publikacja w jasny sposób opisuje naturę zaburzeń integracji sensorycznej oraz pokazuje, jak te niedostrzegalne problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom,
a także wskazuje, jak można pomóc takim osobom. Dzięki tej książce również dorośli od lat cierpiący na zaburzenia integracji sensorycznej mogą w większym stopniu zrozumieć to,
co im się przytrafiło. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla terapeutów zajęciowych i innych specjalistów, a także dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
oraz dla osób dorosłych, które podejrzewają u siebie problemy z przetwarzaniem sensorycznym i mają nadzieję lepiej sobie z nimi radzić w przyszłości.
(Notka od Wydawcy)