Biblioteka poleca

GośćAUTYZM DZIECIĘCY. ZAGADNIENIA DIAGNOZY I TERAPII,
Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Kraków 2017.

Książka zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy.
Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie
i profilaktyce tej choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, studentów oraz rodziców
dzieci dotkniętych tą chorobą.

BIAŁE KRUKI. GRY I ZABAWY RUCHOWE Z LAT 1821-1939,
zebrał o pracował Piotr Wiczewski, Warszawa 2016.

Książka jest owocem pracy badawczej, wynikającej z pragnienia zgłębienia fenomenu zabaw i gier ruchowych.
Pomoże ona w zrozumieniu i docenianiu istoty tradycji dawnych form kultury fizycznej.

CAŁKIEM NOWE ZABAWY PALUSZKOWE. USPRAWNIANIE DŁONI DZIECI,
Anna Winczeska, Piotr Winczewski, Gdańsk 2018.

Książka zawiera 120 fabularyzowanych zabaw, dzięki którym można zaktywizować mięśnie rąk kilkulatków.
Adresatami są przede wszystkim wychowawcy przedszkoli i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
oraz pedagodzy i fizjoterapeuci, którzy usprawniają dłonie kilkulatków.

 EDUKACJA I/A MÓZG MÓZG A/I EDUKACJA,
red. naukowa Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa, Kraków 2016.

Publikacja, na którą składa się jedenaście artykułów, została podzielona na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich, dotyczy teoretycznych założeń
i praktycznych działań odnoszących się do diagnozowania i terapii dzieci oraz dorosłych z zaburzeniami w uczeniu się i zachowaniu.
Druga część traktuje o uczniu neurotypowym w szkole – metodach i formach wspierania i rozwoju. Trzecia część zaś, dotyczy szkoły
i nauczyciela w nowej rzeczywistości edukacyjnej.

 CZAS WOLNY JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA. PERSPEKTYWA PEDAGOGICZNA. WYBRANE PROBLEMY
Małgorzata Orłowska, Jacek Jarosław Błeszyński, Warszawa 2016.
Książka posiada walory poznawcze i inspirujące do dalszych studiów i badań nad czasem wolnym w dobie współczesnych
przemian stylów życia będących konsekwencją procesów globalizacji, zmian ekonomicznych i procesów społeczno-kulturowych.

 INTEGRACJA SENSORYCZNA A ZABURZENIA UCZENIA SIĘ,
A. Jean Ayres, Gdańsk 2018.

W książce przedstawiono klasyczną teorią autorki, według której dezorganizacja  integracji sensorycznej stanowi przyczynę
trudności w nauce. Celem terapii jest rozwijanie mózgu w taki sposób, by był on w stanie nauczyć się samodzielnego
radzenia sobie z zadaniami.

PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI W PRAKTYCE. MATERIAŁY METODYCZNE,
Dorota Pankowska, Kraków 2011.

Przedstawione w książce zadania i sytuacje dydaktyczne są propozycją, z której Czytelnicy mogą skorzystać,
stosując je in extenso, modyfikując bądź trakyując jedynie jako inspirację.


PEDEUTOLOGIA. KONTEKSTY – DYLEMATY – IMPLIKACJE,
Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 2016
.

Monografia, opracowana w formie scalonych esejów, jest kierowana do osób zainteresowanych kwestiami
związanymi z przygotowaniem akademickim i pracą zawodowo-naukową nauczycieli i pedagogów w okresie
kolejnych radyklanych zmian programowych i strukturalnych systemu szkolnictwa.


PRE-SWAZJA. JAK W PEŁNI WYKORZYSTAĆ TECHNIKI WPŁYWU SPOŁECZNEGO,
Robert Cialdini, Sopot 2017.

Autor, odwołując się do dowodów naukowych, wyjaśnia, jakie działania podjąć, żeby kogoś do czegoś
przekonać, a zwłaszcza – kiedy to zrobić. Skupia się na sztuce perswazji.

 PSYCHOLOGIA HEJTU, CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE Z KRYTYKĄ W ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM,
Mateusz Grzesiak, Warszawa 2017.

To przewodnik po świecie krytyki w życiu zawodowym i osobistym, w rzeczywistości i Internecie.

 ZABAWY Z KSIĄŻKĄ W PRZEDSZKOLU W DOMU I W SZKOLE,
Katarzyna Klimek-Michno, Kraków 2018.

To publikacja skierowana do nauczycieli i rodziców w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czytelnik znajdzie tu wiele przykładów zabawa inspirowanych ilustracją dziecięcą  - tematycznych, językowych,
muzyczno-ruchowych, wykorzystujących róznorodne techniki plastyczne.


SEKRET DZIECIŃSTWA,
Maria Montessori, Warszawa 2018.

Niepublikowana dotychczas na polskim rynku, klasyczna książka Marii Montessori, w której autorka wykłada podstawy
swojej koncepcji kształtowania się psychiki dziecka. W 48 krótkich rozdziałach autorka opisuje poszczegółne aspekty
rozwoju dziecka oraz zagadnienia związane z towarzyszeniem mu w optymalnym rozwoju.

ZNACZENIE MIŁOŚCI. JAK UCZUCIA WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ MÓZGU,
Sue Gerhardt, Kraków 2016.

Przedstawienie nowatorskich badań na temat mózgu, rodzicielstwa i rozwoju emocjonalnego.