Biblioteki cyfrowe

GośćREPOZYTORIUM CEON https://depot.ceon.pl/

BIBLIOTEKI NAUKI http://bibliotekanauki.ceon.pl

AGREGATORA CEON http://agregator.ceon.pl/

1.

Biblioteka Cyfrowa UMCS

http://dlibra.umcs.lublin.pl   8. Open Library http://openlibrary.org
2. Biblioteka Humanistyczna http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/ 9. Otwórz książkę http://otworzksiazke.pl/ 
3. Cyfrowa Biblioteka Narodowa http://www.polona.pl 10. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa http://www.ap.krakow.pl/dlibra
4. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa http://www.dbc.wroc.pl 11. Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/index.html  
5. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawsk. http://ebuw.uw.edu.pl 12. Project Gutenberg http://gutenberg.org
6. Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc 13.  Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl
7. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/

14. Wirtualna Biblioteka Nauki http://wbn.edu.pl