Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA

KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC


ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów będą mogli podjąć pracę na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości (lub finansowym) bądź przejąć obowiązki osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowo-płacowe.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: podstawy organizacji i zarządzania, rachunkowość finansowa MŚP, ocena efektywności inwestycji MŚP, rachunek kosztów, pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, systemy informatyczne w księgowości, rozliczanie kosztów osobowych w MŚP, kierowanie zespołem, motywowanie i systemy motywacyjne, systemy oceny pracowników, prawo gospodarcze i prawo pracy, ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, zarządzanie konfliktami w organizacji, marketing.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 2 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne za studia - 3500 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dwie poświadczone kserokopie ukończnia studiów wyższych.
  2. Kserokopia dowodu osobistego.
  3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3500 zł za całość

 

 

 

<<specjalności menedżerskie