Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną

Gość


Nasze ośrodki


 

PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNĄ 

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów uzyskają kwalifikacje do pracy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagoga szkolnego i koordynatora zespołu diagnozującego ucznia.

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • blok przedmiotów specjalnościowych - pedagogika opiekuńcza, pomoc psychologiczna - wybrane zagadnienia, seksuologia z elementami terapii, poradnictwo pedagogiczne, prawo rodzinne i opiekuńcze, współczesne systemy opieki, zaburzenia rozwoju i zachowania, profilaktyka i diagnoza w pracy pedagoga szkolnego, tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych, współczesne tendencje w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną, trening umiejętności interpersonalnych, techniki pracy grupowej i środowiskowej;
 • praktyki - 90 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 3500 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

  

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3500 zł za całość

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie