Zarządzanie w administracji publicznej

Gość


Nasze ośrodki

Nasza oferta


PODYPLOMOWE STUDIA

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów będą mogli podjąć pracę na stanowisku kierowniczym w jednostkach administracji samorządowej, a także w organizacjach działających niekomercyjnie (np. fundacje, stowarzyszenia).

PLAN NAUCZANIA obejmuje m.in. następujące przedmioty: kierowanie zespołem, motywowanie i systemy motywacyjne, systemy oceny pracowników, zarządzanie konfliktami w organizacji, podstawy organizacji i zarządzania, zarządzanie wiedzą, obsługa klienta, programy UE, komunikacja interpersonalna, prawo samorządowe, zarządzanie wizerunkiem organizacji non-profit, marketing.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 2 semestry
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne za studia - 3500 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dwie poświadczone kserokopie ukończnia studiów wyższych.
  2. Kserokopia dowodu osobistego.
  3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł dla Gniezna, Kalisza i Wągrowca, 50 zł dla Piły na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3500 zł za całość

 

 

<<specjalności menedżerskie