Surdopedagogika

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE

SURDOPEDAGOGIKA

 

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z osobami z uszkodzonym słuchem

Przygotowanie merytoryczne:

Plan nauczania obejmuje m.in. następujące przedmioty:; pedagogika specjalna, surdopedagogika, audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy, surdologopedia, rewalidacja indywidualna, psychologia głuchych, manualne sposoby usprawniania języka, metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu; 240 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 270 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)

Przygotowanie dydaktyczne:

150 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)

Praktyki:

120 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela)


ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 3 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe ( sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne za studia - 3600* zł dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 4000* zł za całość dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnejza;
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych.
  2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
  3. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł dla Gniezna, Kalisza i Wągrowca, 50 zł dla Piły na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl. 

KONTAKT

 

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

 

 *dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej
**dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3600 zł* / 4000zł**

 

 

 

 

 

 

 

 

<<specjalności nauczycielskie