BHP Studia Podyplomowe

Gość


Nasze ośrodki

Nasza oferta


PODYPLOMOWE STUDIA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY


ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim).

ABSOLWENCI studiów nabędą wiedzę i umiejętności, które będą potrafili wykorzystać do pracy w placówkach budżetowych, kulturalno-oświatowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwenci otrzymają również wiedzę potrzebną do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z bhp przy wykorzystaniu technik informatycznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 2 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne za studia - 3500 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce -  Piła;

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dwie poświadczone kserokopie ukończnia studiów wyższych.
  2. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473.
  3. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.

KONTAKT

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile

Piła, ul. Brzozowa 4

tel. kom.: 530 765 750

pila@milenium.edu.pl

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 3500 zł za całość