Integracja sensoryczna

Gość


Nasze ośrodki


PODYPLOMOWE STUDIA 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

ADRESACI STUDIÓW - studia adresowane są dla absolwentów studiów magisterskich z zakresu psychologii, pedagogiki a także dla nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów.

 

PLAN NAUCZANIA - celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • czas trwania - 3 semestry;
  • forma zjazdów - zjazdy weekendowe (sobota 9.00-18.00 z przerwą obiadową, niedziela 9.00-15.00);
  • forma zakończenia - egzamin końcowy;
  • czesne za studia - 5 900 zł za całość (płatne w ratach);
  • miejsce - Gniezno, Kalisz, Piła, Wągrowiec

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. dwie poświadczone kserokopie ukończenia studiów wyższych;
  2. kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym;
  3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 złna konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
  4. kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.


KONTAKT

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl


 

 

czapka_400   coins
rekrutacja       czesne: 5 900 zł za całość