Działalność Naukowa GSW Milenium - 2015

Gość


Nasze ośrodki


2015
GRUDZIEŃ  
 • W dniu 15 grudnia 2015 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania – Kryteria – Dobre Praktyki”. Organizatorzy:  Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”. W konferencji udział wzięli: dr Anna Knocińska, dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium.
  program konferencji
     opis konferencji     fotorelacja
 
 • 15 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy odbyło się seminarium dla doradców zawodowych gimnazjów pt. UCZEŃ – RYNEK PRACY – PRACODAWCA XXI WIEKU, którego celem było określenie kompetencji społeczno-zawodowych absolwentów technikum szczególnie przydatnych na dzisiejszym rynku pracy. Uczestnikom spotkania przyświecały słowa: Jima Rohna „Powodem, dla którego większość ludzi myśli o przyszłości z lękiem zamiast z podekscytowaniem, jest fakt, że nie mają jej dobrze zaprojektowanej.”
  Przybyli na seminarium doradcy ze szkół gimnazjalnych wzięli udział w trzech sesjach:

  • Sesji eksperckiej, w trakcie której omówione zostały sposoby kształtowania kompetencji zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  zgodnych z potrzebami rynku pracy. Prelekcje m.in. wygłosiła dr Aneta Kokot – wykładowca akademicki GSW Milenium,

  • Lekcja z klasą, podczas której mieli możliwość obserwacji zajęć z przedmiotów zawodowych w technikum, a także zajęć dodatkowych z robotyki w gimnazjum,

  • Stolik ekspercki,  przy którym można było zadawać pytania ekspertom, przedstawiać swoje wolne głosy i wnioski.

  fotorelacja
   
  źródło www.zselek.pl
 
 LISTOPAD  
 • 27 listopada – 19 grudnia 2015r. przygotowanie i przeprowadzenie przez dr hab. Armina Mikosa, prof. GSW Milenium cyklu pięciu szkoleń „Szlak Piastowski w przebudowie” (11 godzin szkoleniowych każde) zleconych przez klaster turystyczny Szlak Piastowski i Koordynatora Szlaku działającego w imieniu Starosty Gnieźnieńskiego i Rady Programowo-Naukowej Szlaku Piastowskiego. Miejsca realizacji: Poznań, Gniezno, Kalisz, Września, Wągrowiec.
 
 •  W Lublinie dnia 24 listopada 2015r. odbyło się VII spotkanie turystyczne, zorganizowane przez Miasto Lublin. W spotkaniu uczestniczył dr hab. Armin Mikos, prof. GSW Milenium, który przeprowadził wykład nt:„Lublin - miejsce docelowe turystyki kulturowej. Potencjał, formy, produkty, klienci, perspektywy rozwoju”. 
 
 •  19.11.2015 r. na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS odbyła się konferencja naukowa „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego" w której uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil. Organizatorzy wydarzenia:  Uniwersytet SWPS Poznań, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Kancelaria Adwokacka – Dawid Korczyński, Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Oddział Wielkopolski oraz Wielkopolska Izba Adwokacka.
  program konferencj
 
 • W dniu 12.11.2015r. w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. odbyła się I Studencka Sesja Naukowa nt. Społeczno-edukacyjne uwarunkowania procesu adaptacji na wybranych etapach życia. Organizatorami Sesji był Wydział Nauk o Wychowaniu WWSSE (Zakład Pedagogiki Wsparcia i Pomocy Społecznej, Zakład Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Zakład Socjologii Edukacji, Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Terapią Pedagogiczną) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. W sesji uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej: dr Anna Knocińska, dr Jolanta Spętana, dr Danuta Krzysztofiak, dr Przemysław Frąckowiak oraz mgr Sylwia Jabłońska oraz studenci WWSSE, a także reprezentanci kadry kierowniczej instytucji i placówek z obszaru oświaty i pomocy społecznej. Podczas sesji miała miejsca wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń na temat aktualnych wyzwań edukacyjnych, socjalizacyjnych oraz wychowawczych.
  program sesji
      fotorelacja
 
 • W dniach 6-7 listopada 2015 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS odbyła się Doroczna Międzynarodowa Konferencja Prawa Porównawczego pt. „Prawo zobowiązań w otoczeniu innych systemów normatywnych”. Organizatorem konferencji jest Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.
  W konferencji uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil. 

  program konferencji
 
 • W dniach 5-6 listopada 2015 r. w Hradec Kralove, Czechy odbyła się XVIII Międzynarodową Konferencja Naukowa SOCIALIA 2015 zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej wspólnie z Katedrą Patologii Społecznych i Socjologii Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Hradec Kralove z Czech, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystricy ze Słowacji oraz Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

  Obszarami tematycznymi konferencji „Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti“(„Miejsce/rola pedagoga społecznego/pedagogiki społecznej we współczesnym społeczeństwie”)były:
  1. Miejsce/rola pedagoga społecznego w służbach społecznych
  2. Miejsce/rola pedagoga społecznego w edukacji
  3. Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki społecznej

  O zainteresowaniu problematyki pedagogiki społecznej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, a także potrzeby wymiany doświadczeń w tym zakresie świadczy fakt, że w konferencji uczestniczyło ponad 45 przedstawicieli z różnych ośrodków naukowych Polski. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele GSW Milenium: dr Anna Knocińska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz dr Jolanta Spętana i dr Przemysław Frąckowiak.

  Pomysłodawcą spotkań w ramach międzynarodowych konferencji SOCIALIA jest Prof. PhDr. Blahoslav Kraus CSc., który dostrzegł potrzebę prowadzenia dyskursu naukowego dotyczącego problemów społecznych w krajach Europy Śródko-Wschodniej po zmianie społecznej oraz transformacji społeczno-politycznej w ostatniej dekadzie 20 wieku.

  program konferencji    fotorelacja
 
 • W dniu 4 listopada 2015 roku odbyła się IV edycja Międzynarodowej Konferencji CopyCamp 2015 - „Społeczne aspekty prawa autorskiego” w Warszawie. Dr Karolina Tyc-Szmil uczestniczyła w konferencji oraz brała udział w warsztatach „Zarządzanie prawami autorskimi w XXI wieku”.
  program konferencji
     warsztat

 
 • Udział dr hab. Armina Mikosa, prof. GSW Milenium w dniach  3-4 listopada 2015r. w Niepołomicach w warsztatach nt. lokalnego produktu turystycznego o profilu kulturowym.
 
 PAŹDZIERNIK 2015  
 •  Dnia 28 października 2015 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klasztornej odbyło się seminarium poświęcone tematyce: Nieletni i ich świat…, zapobieganie demoralizacji w środowisku lokalnym.
  Seminarium zorganizowane zostało przez Zespół Kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Gnieźnieńską Wyższą Szkołę Milenium oraz Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Wągrowcu.
  Z zaproszenia na seminarium skorzystało ponad 200 osób ze szkół z całego powiatu wągrowieckiego i innych placówek zajmujących się sprawami nieletnich: kuratorzy sądowi okręgu poznańskiego, funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni i asystenci rodzinni, wychowawcy ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych.
  Z zaproszenia skorzystał starosta Tomasz Kranc i burmistrz Krzysztof Poszwa, wiceprezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu sędzia Rafał Agaciński oraz Kuratorzy Okręgowi z Sądu Okręgowego w Poznaniu.
  Seminarium prowadziła Iwona Nowak- kierownik zespołu kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich i jednocześnie kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu.
  Zaproszonych gości, prelegentów i uczestników  powitał również prof. GSW Hubert Paluch oraz starosta Tomasz Kranc.
  Na seminarium zaproszono prelegentów, którzy w praktyce zajmują się sprawami nieletnich w naszym środowisku lokalnym. 
  program seminarium    fotorelacja 
 
 • W dniach 22-23 października 2015 r. w Równym na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF HIGHT SCHOOL AND ECONOMICS DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY Dedicated to the 90th anniversary of the birth of Stepan Demianchuk". Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Międzynarodowy Uniwersytet Ekonomiczno-Humanistyczny im. S. Demianchuka w Równym. Konferencja służyła wymianie myśli naukowej oraz refleksji płynącej z praktyki społecznej pomiędzy przedstawicielami wielu uczelni wyższych m. in. z Ukrainy, Gruzji, Białorusi oraz Polski.
  W konferencji uczestniczyli dr Anna Knocińska, dr Jolanta Spętana, dr Przemysław Frąckowiak.

  program konferencji  fotorelacja
 
 •  W dniu 19 października 2015 roku w auli Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium odbyła się dziś debata parlamentarna kandydatów na posłów i senatorów z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego, którą poprowadzić Andrzej Ogórkiewicz.
  Organizatorzy debaty czyli GSW Milenium, Gnieźnieński Tydzień oraz portal www.gniezno.naszemiasto.pl podzielili spotkanie na dwie części. 
  W pierwszej udział wzięli kandydaci na senatorów: Robert Gaweł (PiS), Jerzy Kałwak (KW UPR), Piotr Gruszczyński (PO) oraz Jarosław Kłosiński (Nowoczesna). Kandydaci odpowiadali na pytania zadane przez prowadzącego i mieszkańców miasta.
  W drugiej części spotkania zmierzyli się kandydaci do Sejmu:  Przemysław Gronek (KORWiN), Paweł Arndt (PO), Zbigniew Dolata (PiS), Paulina Hennig-Kloska(Nowoczesna), Jan Dębiec (Kukiz '15) oraz Tadeusz Tomaszewski (Zjednoczona Lewica). Kandydaci podobnie jak w pierwszej cześć debaty odpowiedzieli na zadane pytania przez dziennikarza i także zgromadzonych mieszkańców. 
  Polityczne starcie zakończyło się ok. godz. 20:00. Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że zgromadzeni mieszkańcu, którzy uczestniczyli w debacie zostali usatysfakcjonowani wypowiedziami  kandydatów. 
  Zapraszamy na fotorelację z debaty.
 
 • Bochnia,19 października 2015r., przygotowanie przez dr hab. Armina Mikosa, prof. GSW Milenium  i poprowadzenie seminarium wprowadzającego do tworzenia polskiej części międzynarodowego klastra turystycznego „Salina Nova”.
 
 • W dniu 16 października 2015 roku w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi”.  Konferencja obejmowała najistotniejsze zagadnienia dotyczące procesów cywilnych, karnych, administracyjnych oraz postępowań arbitrażowych.
  W Konferencji uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil. 
 
 WRZESIEŃ  
 • W dniach 25/26 września 2015r. w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa towarzysząca Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu  „Piano Duo”. W konferencji udział wziął dr hab. Armin Mikos, prof. GSW Milenium, podczas której wygłosił wykład w dwugłosie z prof. K. Jankowską-Borzykowską (AM, Warszawa) na temat: „Komplementarność muzyki i turystyki”. Udział w dyskusji panelowej. 
 
 • Udział dr Marii Gładyszewskiej w dniach 24-25 września 2015 roku w Konferencji TABLIT- Innowacyjny program wychowania przedszkolnego- podsumowanie projektu, organizowanej przez UAM w Poznaniu.
 
 • Udział dr Agnieszki Szymankowskiej w Konferencji Naukowej: „Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym I Non – Profit” organizowanej w dniach 21-22.09.2015 przez Katedrę Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  plan konferencji
   
 
 • Dnia 19 września 2015 odbyła się II część konferencji  „Metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu”. Organizatorem konferencji był: Międzywydziałowy Ośrodek Studiów Podyplomowych GSW Milenium oraz WNS GSW Milenium. Podczas konferencji podjęta została tematyka m.in.: z zakresu: metod edukacyjnych, metod ukierunkowanych na terapię kontaktu i więzi, metod ukierunkowanych na usprawnienie zmysłów, treningu teorii umysłu, zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży, usprawnień mowy i komunikacji.
  Zapraszamy do udziału w kolejnych organizowanych przez uczelnię spotkaniach naukowych. Informacje nt. organizowanych konferencjach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.podyplomowe.milenium.edu.pl. 
  fotorelacja 
 
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  w dniach 17-19 września 2015 roku zorganizowały XXI Krajową Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej pn. Zastosowania diagnozy edukacyjnej, w której udział wzięła dr Maria Gładyszewska. Konferencja odbyła się w gmachu  Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  program konferencji
   
 
 • Dnia 17 września 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. "Interaktywna szkoła”.  W spotkaniu wzięła udział dr Maria Gładyszewska. 
 
 • W dniach 14-15 września 2015 r. w  Spale odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków – przyroda w kreacjach: artystycznych, naukowych, turystycznych, prozdrowotnych i technicznych. Organizatorami konferencji jak co roku był Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale. W konferencji uczestniczył dr hab. Armin Mikos, prof. GSW Milenium, który wygłosił referat z prezentacja, a także brał udział w dyskusji panelowej. Temat wykładu: „Turystyka kulturowa: ku kulturze w naturze. Krajobrazy kulturowe i zarządzanie przyrodą jako przedmiot zainteresowań turystyki kulturowej na przykładzie typowych form organizacji i celów wypraw”.
  program konferencji
 
 • W dniach 7-9 września 2015 roku w Pile (Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Płotkach) odbyła się konferencja „Komunikowanie społeczne w edukacji – XVI spotkanie”. Tematyka konferencji opierała się na  następujących zagadnieniach: Nowe trendy i obszary w komunikowaniu się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; Komunikowanie się w grupie; Perspektywa oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i w pracy socjalnej. Głównymi organizatorami konferencji byli: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, PWSZ Piła, UMCS Lublin, Uniwersytet Mateja Beli z Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Zielonogórski i Wydawnictwo Adam Marszałek.
  W spotkaniu uczestniczyli także wykładowcy i przedstawiciele władz naszej Uczelni m.in. Dziekan dr Anna Knocińska, dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. GSW Milenium, dr Przemysław Frąckowiak, dr hab. Wojciech Maliszewski.
  program      fotorelacja
 
SIERPIEŃ  
 • W dniu 29-30 sierpnia 2015 roku dr Marii Gładyszewskiej uczestniczyła w Kongresie Polskiej Edukacji w  Katowicach. Organizatorzy: IBE, MEN.
 
 • Uczestnictwo dr Marii Gładyszewskiej w dniach 24-26 sierpnia 2015 roku w Warszawie w Konferencji Nauczyciel w szkole uczącej się-podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół. Organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
 
 • Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus - perspektywa społeczno-ekonomiczna, pracowników i pracodawcówprzedstawienie artykułu na International Business Conference in New York City / 2015 International Education Conference in New York City w dniach 2-6 sierpnia 2015 roku. W konferencji uczestniczyła dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. GSW Milenium. 
 
 LIPIEC  
 • W dniach 3-4 lipca w Lęborku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych” oraz IX Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski.
  Wśród prelegentów lęborskiego spotkania byli goście z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także przedstawiciele krajowych środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, placówek resocjalizacyjnych oraz społeczności kuratorów sądowych. W spotkaniu uczestniczyli także wykładowcy i przedstawiciele władz naszej Uczelni m.in. dr Anna Knocińska, dr Jolanta Spętana, dr Przemysław Frąckowiak, mgr Sylwia Jabłońska i mgr Anna Hedrych-Stanisławska.
  program konferencji   fotorelacja 

 
 CZERWIEC  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Szkoła. Wspólnota Dążeń czy konflikt podmiotów? Cieszyn - Ustroń 22-23 czerwca 2015. Organizatorem był Uniwersytet Zielonogórski. W konferencji uczestniczyła dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. GSW Milenium.
  program konferencji 

 
 • Pani dr Agata Woźniak w dniach 19-20 czerwca 2015 roku w Toruniu wzięła udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji: „Świat Rozwiązań- doświadczenia, konteksty wyzwania” organizowanej przez WOUiW i UMK.

 
 • II Wiosenne Seminarium Muzeologiczne Na szlaku. Muzea a turystyka, Pieniężno, 18-19 czerwca 2015 r.Udział w seminarium wziął dr hab. Armin Mikos, prof. GSW Milenium, który wygłosił referat oraz wziął udział w dyskusji panelowej. 
  plakat    program seminarium 

 
 • W dniu 11-12 czerwca 2015 roku w Pelplinie odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język-Szkoła-Religia zorganizowana przez Zakład Dydaktyki i Języka Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Collegium Marianum w Pelplinie. W konferencji uczestniczyła dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, prof. GSW Milenium, która wygłosiła referat pt. „Bierzmowanie jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i jako akt performatywny”. 

 
 • 01-06 czerwca 2015 roku dr Przemysław Frąckowiak  wziął udział w wyjeździe studyjnym w ramach STA Erasmus+. Głównym organizatorem był Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. 

 
 • Anthropology of Tourism – międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się 1-2 czerwca 2015 roku w Krakowie. Pierwszego dnia konferencji dr hab. Armin Mikos, prof. GSW Milenium wygłosił referat pt. Wiara czy ciekawość? Jakie potrzeby turysty zainteresowanego religią zaspokaja oferta niemieckojęzycznych touroperatorów. Organizatorem był Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 
 MAJ  
 • Dnia 28-29 maja 2015 roku w Poznaniu podczas Konferencji Naukowej pt. „Nowe media w edukacji i dla edukacji” prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski miał swoje wystąpienia pt. „Ekspercki panel dyskusyjny - Promocja edukacji”. Organizatorzy: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Technologii Kształcenia.

 
 • W dniach 27-29 maja 2015 roku na Uniwersytecie Bahcesehir w Stambule w Turcji odbyła się 16th EBES Conference “Best practices in the employment of workers 65 and over and the benefits of employing knowledge workers 65 and over (an empirical approach)”. W konferncji uczestniczyła dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. GSW Milenium. 
 
 • VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pod tytułem "Od kryzysu do sukcesu w biznesie" organizator: Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej 27 - 29 maja 2015r, Busko Zdrój. W konferencji uczestniczyła dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. GSW Milenium.
  program konferencji 

 
 • W dniu 27maja 2015r. odbyło się szkolenie pedagogów powiatu wrzesińskiego nt. „Formy zewnętrznego wsparcia doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole”, zorganizowane przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium we współpracy z Hufcem Pracy we Wrześni. Szkolenie zostało przeprowadzone przez panią mgr Katarzynę Jacoszek-Adamczyk.                    
  fotorelacja

 
 • W dniu 27 maja 2015 roku w Poznaniu odbyło się Seminarium: Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież, zorganizowane przez KWP w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W seminarium uczestniczyli: dr Anna Knocińską, dr Przemysław Frąckowiak.

 
 • W dniach: 25 – 26 maja 2015 roku, w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Surzyńskich 2, odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty efektywności…” Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Głównymi organizatorami konferencji były:  Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Globar Partnership Management Institute (Kanada/USA).
  Zamierzeniem organizatorów było stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji nad badanymi zjawiskami. Umożliwiła to forma spotkania, które zostało podzielone na sesje plenarne,  panele tematyczne oraz warsztaty szkoleniowe.
  Formuła spotkania była niezwykle ciekawa, a dobór i jakość prelegentów oraz dociekliwi słuchacze dopełniły całości.
  program     fotorelacja

 
 • Udział dr Marii Gładyszewskiej w Szkoleniu z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w dniu 25-26 maja 2015 roku, UKW, Bydgoszcz. 

 
 • 25-26.05.2015r. „Szkoła w Polsce u progu XXI wieku” – udział prof. nzw. dr Lechosława Gwareckiego - głos w dyskusji. Organizator: Komitet Badań Pedagogicznych PAN.

 
 • 20-23 maja 2015 roku w Osło odbył się 17 Kongres Psychologii Pracy i Organizacji „Polish attitudes of employers and managers toward employing knowledge workers aged 65 and above”W konferencji uczestniczyła dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. GSW Milenium. 

 
 • Dnia 20 maja 2015 roku w Bydgoszczy Pani dr Maria Gładyszewska wzięła udział w konferencji „Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka” organizowanej przez KPCEN. 

 
 • W dniu 15 maja 2015 roku w Bydgoszczy odbyło się seminarium dla przedstawicieli szkół wyższych Potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym w ramach projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”. Organizatorzy UKW w Bydgoszczy, IBE.
  W seminarium uczestniczyła dr Maria Gładyszewska.

 
 • W dniu 15 maja 2015 r. odbył się w Warszawie II Ogólnopolski Kongres Tutoringu, którego organizatorem było Collegium Wratislaviense. Wydarzenie to zgromadziło pasjonatów edukacji i tutoringu, którzy poszukują adekwatnych do wyzwań współczesności form kształcenia i rozwoju. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele różnych poziomów edukacyjnych m.in. dr Karolina Tyc-Szmil.

 
 • W dniu 14-15 maja 2015 roku w Supraślu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich – Język. Kultura. Historia”. W konferencji uczestniczyła dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, prof. GSW Milenium, która wygłosiła referat pt. „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe w języku poezji księdza Jana Twardowskiego”.
  zaproszenie 

 
 • 14 maja 2015 roku w Krzyżowej została zorganizowana I Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne”, która jest cyklicznym ogólnopolskim wydarzeniem pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne a zmiany demograficzne”. Jej głównym organizatorem była Społeczna Akademia Nauk. W konferencji uczestniczyła dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. GSW Milenium.
  program konferencji

 
 • Udział dr Marii Gładyszewskiej w konferencji W kierunku dobrej szkoły, która odbyła się 12-13 maja 2015 roku w  Bydgoszczy. Organizatorami byli KPCEN, IBE.

 

KWIECIEŃ 2015

 
 • Zamość, dziedzictwo UNESCO, Konferencja Naukowa 29-30.04.2015 - wykład, udział w dyskusji panelowej, publikacja przez dr hab. Armina Mikosa, prof. GSW Milenium.

 
 • 14-16.04.2015 roku odbyła się V otwarta Konferencja Lean Manufacturing. Poznańska Sala Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zgromadziła przez trzy dni konferencji 2000 osób, wśród nich znalazła się dr inż. Barbara Zasada. 

 
 • W dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Brnie, odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja – Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne. Współorganizatorem spotkania był Uniwersytet Mateja Beli z Bańskiej Bystrzycy. Tematyka konferencji opierała się na następujących zagadnieniach: Geneza istota i skutki zagrożeń społecznych; Społeczne zagrożenia dzieci i młodzieży w XXI wieku oraz uczestnictwo pedagogiki społecznej w ich prewencji i rozwiązywaniu; Nierówności społeczne i oświatowe – tradycyjne problemy w nowej perspektywie; REZYLIENCJA - odporność na indywidualne zagrożenie; Pedagogika społeczna wobec bierności, bezczynności i bezradności w doświadczeniu indywidualnym i społecznym- zarys problemu; Prewencyjna praca społeczno-wychowawcza w szkole jako podstawa prewencji społecznego zagrożenia uczniów; Nacjonalizm – stare zagrożenie w nowych uwarunkowaniach; Prawo do lenistwa - miedzy przekleństwem a dobrodziejstwem. The right to laziness - between curse and Lessing; Doświadczenia z realizacją programów pierwotnej profilaktyki w środowisku szkół podstawowych w Republice Czeskiej; Ujemne konsekwencje świata wirtualnego na psychosocjalny rozwój dzieci i młodzieży; Sprawiedliwość naprawcza czy rosnąca marginalizacja potrzeb rozwojowych i opiekuńczych dziecka; Współczesne zagrożenia wobec mężczyzn.
  program
   
     fotorelacja
 
MARZEC 2015  
 • Dnia 27 marca 2015 roku Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studencka Sekcja Resocjalizacji zorganizowały II Międzynarodową  Konferencję  Naukową  Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność. Stanowiła ona  kontynuację I Międzynarodowego Seminarium Za kurtyną resocjalizacji: droga do wolności, które odbyło się w marcu 2014 roku.
  W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele GSW Milenium: dr Anna Knocińska, dr Przemysław Frąckowiak, dr Jolanta Spętana, dr Danuta Krzysztofiak, mgr Anna Hedrych-Stanisławska, mgr Sylwia Jabłońska.

  Tematyka tegorocznej konferencji koncentrowała  się wokół problematyki etiologii przestępczości, form prewencji i profilaktyki społecznej, działań readaptacyjnych, probacyjnych i resocjalizacyjnych podejmowanych w środowiskach przestępczych. Nadrzędnym celem konferencji był aktywny udział i wielopoziomowa dyskusja przedstawicieli środowisk akademickich (kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, karnistów) oraz praktyków (sędziów, kuratorów, pracowników służby więziennej i zakładów poprawczych, policji, organizacji pozarządowych) z kraju i zza granicy. Dlatego też wśród uczestników konferencji goszczono między innymi reprezentantów Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej, Policji, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, przedstawicieli zagranicznych służb probacyjnych oraz kuratorów sądowych. Tak szerokie spektrum gości, w tym również studentów z wielu uczelni krajowych, stworzyło możliwość wymiany doświadczeń oraz merytorycznej, wielowymiarowej dyskusji, której wartości w wymiarze teorii i – co szczególnie ważne – praktyki nie sposób przecenić.
  program    zaproszenie   obszary tematyczne   idea konferencji   fotorelacja
 
 • W dniu 25 marca 2015roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizował konferencję VII Dzień Twórczej resocjalizacji – „Praca z młodzieżą w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych”. Podczas konferencji referat nt. Anioł i derwisz sprawczej codzienności zakładu poprawczego wygłosił dr Przemysław Frąckowiak.
 
 • Pani dr Maria Gładyszewska dnia  23 marca 2015 roku uczestniczyła w konferencji Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych, zorganizowanej przez MEN.
 
 • 11 marca 2015 roku - udział dr Marii Gładyszewskiej w konferencji „Zrozumieć Autyzm” - Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom. Organizatorzy: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Świeciu.

 
 • 10 marca 2015 roku w Bydgoszczy odbyła się konferencja - Wypłyń z nimi na głębię. Ograniczenia i możliwości dzieci, w której udział wzięła dr Maria Gładyszewska. Organizatorem była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 

 
 STYCZEŃ 2015  
 •  30 stycznia 2015 roku udział dr Marii Gładyszewskiej w Seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia, Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK.