Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Gość


Nasze ośrodki


 

 

PODYPLOMOWE STUDIA

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

ADRESACI STUDIÓW - osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym (licencjackim lub magisterskim) 

ABSOLWENCI studiów uzyskają metodyczne przygotowanie do  nauczania j. angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III zgodnie z rozporządzeniem MEN o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli z 12 marca 2009r., studia te są jednym z trzech elementów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego (dla osób, które nie mają wykształcenia z zakresu filologii angielskiej).

PLAN STUDIÓW:  Fonetyka, Praktyczna nauka języka angielskiego, Dziecięca literatura anglojęzyczna, Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych. Plan zgodny z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Dydaktyka przedmiotu: 90 h
 • Praktyki: 90 h

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • czas trwania - 3 semestry;
 • forma zjazdów - zjazdy weekendowe(sob 9:00 - 17:00, nd 9:00 - 15:00)
 • forma zakończenia - egzamin końcowy;
 • czesne za studia - 4 100 zł za całość (płatne w ratach);
 • miejsce - Gniezno, Kalisz,  Piła, Wągrowiec,

  WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Dwie poświadczone kserokopie ukoncznia studiów wyższych.
 2. Kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym.
 3. kserokopia dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł dla Gniezna, Kalisza i Wągrowca, 50 zł dla Piły na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473;
 4. Kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl.
 

 

 

KONTAKT

 

GNIEZNO, KALISZ, WĄGROWIEC
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Maria Wysocka, Joanna Cieślak
Gniezno, ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208
tel./fax: 61 428 26 27, tel. kom.: 690 942 988
podyplomowe@milenium.edu.pl

PIŁA
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego w Pile
Piła, ul. Brzozowa 4
tel. kom.: 530 765 750
pila@milenium.edu.pl

 

<<specjalności nauczycielskie