Galeria zdjęć

Gość


Galeria zdjęć


Wigilia Studencka na WNS GSW Milenium
2017-12-17
Wielka zbiórka książek dla dzieci i młodzieży na Ukrainie
2017-12-15
„Mocni w działaniu”- KN Milenium Management w Gnieźnie podsumowało zbiórkę charytatywną dla Ukrainy
2017-12-15
Wigilia Studencka na WZ GSW Milenium i PODSUMOWANIE zbiórki charytatywnej dla Ukrainy
2017-12-15
Mój start w przyszłość
2017-12-08
Akcja charytatywna w ramach Szlachetnej Paczki
2017-12-03
Aktywność seniorów w przestrzeni lokalnej – potrzeby i wyzwania. Senioralia 2017
2017-11-28
Zajęcia w Fundacji FIONA w Poznaniu, 14.11.2017
2017-11-14
III Gnieźnieński Bieg Niepodległości
2017-11-11
VII Ogólnopolski Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych, 10-12.11.2017 r. Kielce
2017-11-10
11. OFFELIADA Festiwal Filmowy
2017-11-06
Kreowanie wizerunku w biznesie
2017-11-05
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego GUTW 2017/2018
2017-10-17
Dyplom uznania dla dra Mykoli Orykovskiego za osiągnięcia naukowe
2017-10-04
XII Mityng Strategiczny GSW Milenium
2017-10-03
Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018
2017-09-30
Inauguracja roku akademickiego WUTW 2017/2018
2017-09-26
Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego”
2017-09-20
Literackie Pobiedziska
2017-09-09
XIX Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie, Gniezno 27 sierpnia 2017
2017-08-28
Kreatywne warsztaty w Łopiennie - „Wakacyjna biżuteria”
2017-08-11
Spotkanie podsumowujące działalność Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” w roku akademickim 2016/2017
2017-07-02
Podziękowanie
2017-06-29
Absolutorium, Wągrowiec 27.06.2017
2017-06-28
Wyjazd studyjny do Brukseli
2017-06-28
Absolutorium 2017 - 9:30 - pedagogika
2017-06-24
Absolutorium 2017 - 12:30 - zarządzanie
2017-06-24
Turniej Wiedzowy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego: BrainOn
2017-06-19
Wykład otwarty z zakresu Coachingu
2017-06-18
IV Piknik Rodzinny w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodziezy Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie
2017-06-11
Prezydent RP Andrzej Duda w Wągrowcu
2017-06-09
OBRONY 2017
2017-06-05
Edukacja przyrodnicza w środowisku naturalnym okazją do bezpośredniego kontaktu z przyrodą - czyli sens prowadzania zajęć ze studentami w otoczeniu przyrodniczym
2017-06-03
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka”
2017-05-30
Porozumienie między Gminą Czerniejewo a GSW Milenium
2017-05-25
Odjazdowy Bibliotekarz 2017
2017-05-24
POLISH-SWISS INNOVATION DAY 2017
2017-05-23
Seniorlandia 2017
2017-05-22
Targi Bielice 2017
2017-05-22
Wycieczka dydaktyczna do Poznania
2017-05-20
Wyjazd studyjno-dydaktyczny do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
2017-05-12
I Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej - Ceremonia otwarcia
2017-04-28
Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian
2017-04-28
Nagroda Orła Polskiej Przedsiębiorczości 2015-2017
2017-04-27
Warsztat "Emocje pomagacza - superwizja pracy własnej"
2017-04-23
Zajęcia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
2017-04-22
XV Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy
2017-04-12
IV Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności”
2017-04-11
Targi Edukacyjne w Żninie
2017-04-06
Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy
2017-04-05
Gala Głosu Wągrowieckiego
2017-04-03
Pasjonatki na akcji charytatywnej podczas Babskiego Targu II w Pobiedziskach
2017-04-02
Pierwsza wewnętrzna konferencja Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium” i Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2017-04-01
VIII Powiatowe Targi Edukacyjne w Wągrowcu
2017-03-28
XIII Forum Oświatowe
2017-03-27
„Dwie godziny dla rodziny” w Niechanowie
2017-03-25
Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego
2017-03-17
Dzień handlowca
2017-03-16
Poziom 5 –brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy
2017-03-14
I Rozwijalnia Kobiet
2017-03-14
Debata ekspercka "Szlak Piastowski - Jaki? Przebudowa, założenia, perspektywy"
2017-03-13
VI Ogólnopolski Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych w Krakowie
2017-03-13
XXII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP
2017-03-02
„Dialog na rzecz gospodarki powiatu gnieźnieńskiego, szkolnictwo zawodowe a rynek pracy”,
2017-03-02
II Powiatowe Targi Edukacyjno-zawodowe w Strzałkowie
2017-03-01
Prezentacja założeń systemu szkolnictwa wyższego - Ustawa 2.0
2017-03-01
Nowy projekt dla społeczności lokalnej 60+
2017-02-28
V Elżbietańskie Spotkanie Przyjaciół i Dobroczyńców DPS i SUN
2017-02-25
Konferecnja "Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych"
2017-02-24
Dzień pełen uczuć, Walentynki
2017-02-14
Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej
2017-01-27
Konwent Rektorów Uczelni Gnieźnieńskich w GSW Milenium
2017-01-25
Wieczór Kolęd w Łopiennie
2017-01-24
Poszukiwanie prawdy a szum medialny - ks. prof. zw. dr hab. Antoni Siemianowski
2017-01-20
Spotkanie Noworoczne Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej
2017-01-19
MARATON WYKŁADÓW OTWARTYCH OD GSW MILENIUM TRWA
2017-01-16
Rozpoczęły się wykłady otwarte GSW Milenium dla uczniów szkół średnich
2017-01-13
Czwartek Biegowy w Milenium
2017-01-12
Czwartek Biegowy w Milenium
2017-01-05
Akcja charytatywna - Jedna kawa mniej - Pokolorujmy dzieciom świat
2017-01-05