Aktualności

Gość


Konferencja nt. neurodydaktyki za nami (VIDEO)


Konferencja nt. neurodydaktyki za nami (VIDEO)
poniedziałek, 16 września 2019, Rafał Wojtaszak

W sobotę 14 września w auli Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium odbyła się konferencja naukowa „Neurodydaktyka w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży”. Wzięło w niej udział 170 uczestników – nauczycieli i pedagogów, studentów kierunków pedagogicznych oraz rodziców, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie świadomego rodzicielstwa.

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI

Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi, to bardzo silny trend edukacyjny ostatnich lat. Podczas konferencji rozmawialiśmy o tym, jak osiągniecia współczesnej nauki wspierają proces przekazywania wiedzy w szkołach, jak rozwija się mózg dziecka i co my, jako rodzice i nauczyciele, możemy zrobić, aby wspierać proces nauki u dzieci. Rozmawialiśmy także o nastolatkach - czym różni się mózg nastolatka od mózgu dorosłego człowieka i dlaczego tak trudno nam się wzajemnie zrozumieć.

 Konferencję prowadziły dr Aneta Kokot i dr Paulina Gołaska. Inicjatorką i organizatorką wydarzenia było dr Iwona Gawrecka, dyrektor Zespołu Szkół Milenium oraz kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych GSW Milenium.

Goście konferencji mogli wysłuchać wybitnych specjalistów z całej Polski – psychologa, psychiatry, seksuologa, neurobiologa i neurodydaktyka. W gronie prelegentów znalazły się takie nazwiska jak prof. dr hab. Ewa Mojs, dr hab. Agnieszka Słopień, dr Marek Kaczmarzyk, dr Monika Zielona – Jenek i Robert Bielecki.

1. PROF. DR HAB. EWA MOJS - Epigenetyczne podstawy rozwoju układu nerwowego

Podczas wykładu przedstawiony został rozwój układu nerwowego w cyklu życia człowieka. Dużą uwagę prof. E. Mojs poświęciła wczesnemu dzieciństwu, choć podkreślała, iż rozwój dokonuje się również w dorosłości. Wyjaśniła również, czym jest neuroplastyczność, jak może zmieniać się mózg pod wpływem czynników środowiskowych oraz jakie sugestie płyną z wiedzy o rozwoju neuronalnym dla terapii dzieci z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi.

2. DR HAB. N. MED AGNIESZKA SŁOPIEŃ - Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym wpływające na rozwój i funkcjonowanie dziecka

Prof. Agnieszka Słopień to specjalistka w zakresie psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży. Na co dzień kieruje Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Swoje wystąpienie rozpoczęła od opisania charakteru dziedziny, jaką jest psychiatria najmłodszych. Podczas wykładu wyjaśniła różnice w przeszłych i aktualnych klasyfikacjach diagnostycznych obowiązujących w Polsce. Ponadto, zaprezentowała zaskakujące opisy przypadków swych pacjentów, których diagnoza wymagała szerokiej, specjalistycznej, ale i holistycznej wiedzy z różnych dziedzin medycyny. Przykładami klinicznymi zilustrowała potrzebę współpracy specjalistów, podkreślała także konieczność spojrzenia na dziecko jako uczestnika systemu rodzinnego oraz innych systemów (szkolnego, środowiska przyrodniczego itp.).

3. DR MAREK KACZMARZYK - Dwa mózgi. Dlaczego tak trudno zrozumieć własne dzieci?

W swoim intrygującym i żywym przemówieniu dr Kaczmarzyk opisał skomplikowany psychospołeczny profil dojrzewającego dziecka - nastolatka. Wyjaśnił skąd biorą się „trudne” zachowania młodzieży i w jaki sposób my, dorośli, powinniśmy z nastolatkami rozmawiać. Podkreślił również konieczność dbania o siebie i swoje potrzeby osób pracujących z drugim człowiekiem - w tym również nauczycieli, gdyż jak podkreslił, zawód ten jest obarczony dużym ryzykiem wystąpienia trudności emocjonalnych będących konsekwencją przeżywanego chronicznie stresu relacyjnego. 

4. DR MONIKA ZIELONA-JENEK - Rozwój ośrodkowego układu nerwowego a seksualność dzieci i młodzieży

W swoim profesjonalnym i niezwykle akademickim wystąpieniu, dr Zielona-Jenek omówiła podstawowe założenia rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Zwróciła uwagę na bardzo wcześnie występujące pierwsze zmiany płciowe u rozwijającego się płodu. Wskazała również na różne aspekty seksualności dzieci, w tym aspekt neurologiczny, który szerzej omówiła. Dr Zielona-Jenek podała symptomy normatywnego rozwoju seksualnego, a także opisała dwa przypadki z własnej praktyki klinicznej.

5. MGR ROBER BIELECKI - Jak neuronauka wspiera dydaktykę? Uczeń to nie dyktafon, a nauczyciel to nie megafon.

Podczas wystąpienia Roberta Bieleckiego uczestnicy dowiedzieli się, jakie są neuronaukowe podstawy procesu uczenia się - nauczania. Poznali wybrane główne założenia efektywnej edukacji, dowiedzieli się również jaka postawa nauczyciela nie sprzyja skutecznemu zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności. Pan Bielecki podkreślał, iż współczesny nauczyciel powinien uwzględniać wiedzę o mózgu w przygotowywaniu lekcji, a więc odwoływać się do emocji, działania, motywowania uczniów do samodzielnego formułowania problemów, a dopiero na końcu dążyć do zapamiętania danego materiału. 

6. DR MAREK KACZMARZYK - Neurodydaktyka a skuteczne uczenie się

W swoim drugim, a w perspektywie całej konferencji ostatnim wykładzie, dr Kaczmarzyk podjął temat pamięci. Oprócz podania i wyjaśnienia rodzajów pamięci, dużą uwagę poświęcił roli kortyzolu oraz wpływu stresu na funkcje poznawcze ucznia. Podając proste, obrazowe przykłady odwoływał się do doświadczenia siedzących na sali słuchaczy i tym samym ułatwiał im  zrozumienie abstrakcyjnych, neuropsychologicznych treści.