Aktualności

Gość


Podsumowanie konferencji "Szkoła w spektrum autyzmu"


Podsumowanie konferencji "Szkoła w spektrum autyzmu"
czwartek, 17 października 2019, Martyna Drągowska

Dzień po jednym z ważniejszych świąt pedagogicznych, Dniu Edukacji Narodowej, 15.10.2019 w Poznaniu odbyła się konferencja „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji” dedykowana wszystkim tym, którzy w swej pracy dydaktycznej spotykają się z uczniami neuronietypowymi.


Zobacz FOTORELACJĘ

Zobacz NAGRANIE WIDEO


Konferencja podzielona została na 3 obszary tematyczne, których osią były 3 innowacje społeczne wypracowane w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS: „Rodzinne autonomie samodzielności”, „Asystent/adwokat społeczny/tłumacz osoby ze spektrum autyzmu” oraz „Autyzm relacyjnie”.

 

Każdy obszar omawiany był podczas panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych specjalistów, rodziców oraz samych osób w spektrum (samorzeczników). Ta forma wzbudziła duże zainteresowanie i entuzjazm słuchających, spowodowała bowiem, iż na sali panowała swobodna, ciepła atmosfera otwartej wymiany poglądów i doświadczeń. Zaproszeni goście byli reprezentantami różnych podejść i paradygmatów w myśleniu o spektrum, jednak mimo to udało się słyszeć ich wspólny głos zachęcający uczestników do zwrócenia uwagi na relacje – tę budowaną z uczniem, rodzicem, ale również innymi nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem.

 

Jedną z panelistek konferencji była Alicja Bogaczyk, tegoroczna absolwentka GSW Milenium. Gratulujemy!

 

Główną ideą spotkania było pokazanie, iż jedynie dobra, życzliwa współpraca między różnymi stronami pozwala objąć dziecko całościową i efektywną pomocą tak, aby rozwijało się ono w najlepszy dla siebie sposób.

 

Konferencja, która była wynikiem współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacji Fiona oraz Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, zgromadziła prawie 300 gości, w tym również przedstawicieli Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz Kuratorium Oświaty z całego regionu. To pierwsza z cyklu konferencji metodycznych, które planują zrealizować w najbliższych latach organizatorzy. Oby więcej takich spotkań, oby więcej takich inspiracji!