Aktualności

Gość


Udział w Konferencji Naukowej „Work-life balance w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniach nauczycieli”


Udział w Konferencji Naukowej „Work-life balance w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniach nauczycieli”
poniedziałek, 16 grudnia 2019, Karol Nawrot

W dniu 25.10.2019 r. odbyła się Konferencja Naukowa: „Work – life balance w teorii, praktyce edukacyjnej i doświadczeniach nauczycieli”, zorganizowana w ramach współpracy Pracowni Edukacji Zdrowotnej, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.W konferencji udział wzięły: członkinie Koła Pasjonat i zarazem studentki kierunku pedagogika GSW Milenium oraz opiekun koła dr Agata Woźniak, która była jedną z prelegentek tej konferencji. Tytuł jej prelekcji: „Między równowagą a nierównowagą. Nauczyciel w poszukiwaniu granic. Perspektywa systemowa”.

Uczestniczki wysłuchały jeszcze przemówień pod tytułem:

„Praca i życie osobiste nauczyciela – synergia czy dysonans ról? W poszukiwaniu złotego środka” - dr Anny Wawrzonek.

„Jak zarządzać energią wykonując zawód nauczyciela?” To przemówienie okazało się warsztatem praktycznym, gdzie każdy uczestnik mógł doświadczyć jak najlepiej zarządzać energią. W jaki sposób zwracać uwagę na sygnały z ciała i wykorzystywać je w dbaniu o własną kondycję psychofizyczną.

„Jak dbać o mózg? W stronę profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego” - dr Agnieszki Remlinger-Molenda.

 „Jak prawidłowo dbać o oczy?” - dr Sławy Połoczyńska-Godek.

 „Samopomoc w osiąganiu life-work balance” - dr Ewy Kasperek-Golimowskiej, która podsumowała i wskazała jak ważne jest słuchanie siebie i dostosowanie równowagi  w działaniach według tego jak czujemy i potrzebujemy.

 

1_9