Aktualności

Gość


Spotkanie świąteczno-noworoczne u Prymasa Polski


Spotkanie świąteczno-noworoczne u Prymasa Polski
czwartek, 9 stycznia 2020, Martyna Drągowska

Gnieźnieńską tradycją są noworoczne spotkania środowiska akademickiego naszego miasta. 5 stycznia 2020 r. spotkaliśmy się z Prymasem Polski abp Wojciechem Polakiem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie na wspólnej Eucharystii, dzieleniu się opłatkiem oraz świątecznym posiłku.

Zobacz galerię zdjęć

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył Prymas Polski wraz z duszpasterzem akademickim oraz moderatorami i profesorami seminarium duchownego. Modlono się o błogosławieństwo, aby Nowonarodzony wspierał w nieustannym poszukiwaniu prawdy oraz wzroście intelektualnym i duchowym.

Po mszy świętej zgromadzono się w seminaryjnej auli, aby wspólnie wysłuchać kolęd w wykonaniu seminaryjnej scholii i połamać się opłatkiem. Prymas Polski złożył życzenia noworoczne, licznie zgromadzonym podczas spotkania, wykładowcom i pracownikom gnieźnieńskich uczelni wyższych oraz przedstawicielom studentów tych uczelni.

Wśród zaproszonych gości były Władze Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, a także wykładowcy i studenci reprezentujący Samorząd Studencki GSW Milenium, Koło Naukowe Baby Start, Koło Naukowo-Samokształceniowe „Pasjonat” oraz Koło Naukowe Milenium Management.

Po zakończonej części oficjalnej goście zostali zaproszeni na świąteczny poczęstunek, podczas którego mieli okazje do rozmów z najwyższym Hierarchą w polskim kościele katolickim i przedstawicielami gnieźnieńskiego środowiska akademickiego, a także mogli podzielić się opinią odnośnie wyzwań, jakie stoją przed środowiskiem akademickim we współczesnym świecie.