Aktualności

Gość


Szkolenie informatyczne – 09.02.2020


Szkolenie informatyczne – 09.02.2020
środa, 4 marca 2020, Rafał Wojtaszak

W dniu 09.02.2020 r. odbyło się spotkanie Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat”. Spotkanie miało charakter warsztatu, podczas którego pasjonatki poznały sposób na komunikację alternatywną – szeroko rozwiniętą informatycznie. Poprowadził je zaproszony informatyk, pan Jakub Kaczmarek. Na wstępie opiekunka koła opowiedziała o jego działalności i podejmowanych inicjatywach zaproszonym uczestnikom. Na spotkaniu był również obecny dziekan WNS dr Tomasz Albiński.

Podczas spotkania prowadzący pokazał i omówił komunikator firmy Microsoft - Teams. Narzędzie to służy do współpracy zespołowej, na której to opiera się praca w kole. Dzięki temu rozwiązaniu nastąpi możliwość prowadzenia częstszych spotkań i szkoleń członkiń koła, które często były utrudnione ze względu na dzielące kilometry.

Założeniem warsztatu było:

1.      Poznanie narzędzia Microsoft Teams.

2.      Instalacja na poszczególnych urządzeniach pasjonatek.

3.      Utworzenie kont osobistych i profilu zespołowego do pracy.

4.      Przez kolejne dni ćwiczenie korzystania z nowej aplikacji do komunikowania się w kwestiach spraw organizacyjnych koła.

Spotkanie zostało zakończone podsumowaniem oraz podziękowaniem dla prowadzącego w odniesieniu do wcześniejszych oczekiwań. Pasjonatki w podsumowaniu zaznaczały jednogłośnie, iż nabyły lub udoskonaliły posiadane kompetencje informatyczne oraz zyskały nowe umiejętności w obsłudze komputera. Poznając nową formę szybkiej i sprawnej komunikacji mają możliwość podnieść swój warsztat pracy, sprawniej i szybciej realizując zadania z współpracownikami w placówkach, w których, na co dzień pracują.