Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Nowoczesne metody nauczania i transferu wiedzy – metoda peer instruction


Nowoczesne metody nauczania i transferu wiedzy – metoda peer instruction
niedziela, 23 lutego 2020, Rafał Wojtaszak

Koło Naukowe Milenium Management przekazało Journal Academy of Management Learning and Education ze Stanów Zjednoczonych jako dar dla biblioteki naukowej GSW Milenium na ręce Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Tomasza Albińskiego. Kolejne spotkanie Koła Naukowego Millenium Management w Gnieźnie miało miejsce w dniu 23 lutego 2020 roku. Członkowie koła wraz z jego opiekunem dyskutowali o nowoczesnych metodach nauczania i transferu wiedzy, między innymi że będą dalej studiować metodą peer instruction oryginalną wg. prof. dr Eric Mazur z Harvard University podczas nauczania i szkoleń. Pewne elementy tej metody z wielkim sukcesem są stosowane na uczelni od wielu lat przez opiekuna koła naukowego dr. Piotra Odrakiewicza, który jest zainspirowany przez samego twórcę metody peer instruction.