Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Informacja dla studentów GSW Milenium


Informacja dla studentów GSW Milenium
poniedziałek, 6 kwietnia 2020, Rafał Wojtaszak

Od 14 marca Uczelnia przeszła w tryb nauczania zdalnego. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Was – studentów oraz pracowników GSW Milenium i wykładowców. Pragniemy gorąco podziękować Wam wszystkim za włożony wysiłek: pracownikom za trud organizacji trybu zdalnego, wykładowcom za błyskawiczną reakcję na potrzebę przygotowania zajęć w nowej formie, studentom – za frekwencję, elastyczność i zrozumienie. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość – dla większości z nas nauka zdalna w takiej skali to nowe, wielkie wyzwanie. Dzielcie się z nami wszelkimi sugestiami, jak uczynić nauczanie on-line jeszcze bardziej przystępnym. Śledźcie strony Uczelni – znajdziecie tam na bieżąco aktualizowane informacje nt. form realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Dla każdego przedmiotu została zaprojektowana ścieżka nauczania zdalnego: składają się na nią dwie formy nauczania: synchroniczna – spotkania on-line w czasie rzeczywistym za pomocą platformy ClickMeeting oraz asynchroniczna – kursy, wykłady i materiały zamieszczane na stronie Uczelni. Forma synchroniczna kontaktu z wykładowcą może być także realizowana za pomocą innych narzędzi komunikacji. O ustalonych terminach spotkań w sieci i ich formach będziemy informować na bieżąco.

Każdy student, któremu w związku z obecną sytuacją pogorszy się sytuacja materialna, oprócz wniosku o stypendium socjalne lub zamiast niego, może składać wniosek o zapomogę. Warunkiem ustawowym przyznania zapomogi jest miesięczny dochód netto na 1 osobę nie wyższy niż 1051zł70gr. Wnioski o zapomogę będą rozpatrywane niezwłocznie. Na bieżąco monitorujemy też stronę internetową MNiSW, czy pojawia się informacja dotycząca zapomóg, rozszerzenia ich formuły, itp.

Wspierajmy się i uczyńmy nową formę nauczania jak najlepszą. Wykorzystajmy ten czas!

Zostajemy w kontakcie, i oczywiście – w domu.

 

Władze GSW Milenium