Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Kredyty studenckie - ankieta MNiSW


Kredyty studenckie - ankieta MNiSW
czwartek, 4 czerwca 2020, Rafał Wojtaszak

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i dynamicznymi zmianami w sposobie odbywania studiów wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ta trudna sytuacja, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów.


Dlatego też Ministerstwo zamierza rozpocząć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 r. systemu preferencyjnych kredytów studenckich.


W związku z tym Ministerstwo wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.

Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/237241.

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie ankiety wśród studentów i doktorantów poprzez umieszczenie powyższego linku w uczelnianych elektronicznych systemach komunikacji ze studentami i doktorantami (np. USOS) oraz przekazanie prośby Ministerstwa dotyczącej wypełnienia ankiety.
Ankieta będzie aktywna przez najbliższe dwa tygodnie do 17 czerwca br.

Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie.