Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021


Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021
poniedziałek, 5 października 2020, Rafał Wojtaszak

Ponad 210 studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium rozpoczęło 3 października naukę  na studiach licencjackich i magisterskich w GSW Milenium na Kierunkach Pedagogika,  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Zarządzanie.

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego w reżimie sanitarnym miała skromniejszy niż zwykle charakter. Wzięli w niej udział tylko nowoprzyjęci studenci, którzy złożyli ślubowanie akademickie. Nie było gości oraz nauczycieli akademickich.

Na początku uroczystości dotychczasowy rektor GSW Milenium prof. Lechosław Gawrecki przedstawił nowego rektora,  dra Krzysztofa Gawreckiego. Po przyjęciu insygniów rektorskich, dr Krzysztof Gawrecki przedstawił swoją wizję kierowania uczelnią. Będzie to - na wzór uczelni zachodnich -  zwłaszcza anglosaskich - zarządzanie typowo menedżerskie. Rektor zamierza skupić się na wzmacnianiu ekonomicznym uczelni oraz rozbudowie bazy uczelnianej, a także na rozwoju  kadry Milenium, zarówno w Gnieźnie jak i w fili w Wągrowcu. Natomiast procesem dydaktycznym oraz sprawami nauki kierować będą dziekani wydziałów w Gnieźnie i Wągrowcu. Rektor będzie też koordynować prace nad tworzeniem nowych kierunków i specjalności studiów.

Kolejnym ważnym punktem Inauguracji było wręczenie Tarcz Herbowych społeczności akademickiej GSW Milenium studentom z Gniezna i Wągrowca, którzy mieli wyróżniające wyniki w nauce podczas studiów.

Po ślubowaniu, które przyjął dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Tomasz Albiński, rektor zaprosił wszystkich do odśpiewania hymnu akademickiego - Gaudeamus.

Uczelnia przygotowała dla żaków nowe, ciekawe specjalności dopasowane do potrzeb rynku pracy. Adepci zarządzania będą zgłębiać zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, HR, administracji publicznej czy zarządzania jakością i sprzedażą. Pasjonaci pedagogiki będą kształcić się w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz edukacji elementarnej.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (hybrydowym) – zajęcia odbywają się tylko soboty i niedziele, co drugi weekend. Rekrutacja ciągle trwa – zainteresowane osoby mogą się jeszcze zapisać.

Wszystkim studentom życzymy satysfakcji ze zdobywania wiedzy i połamania piór na pierwszej sesji.

FOTOGALERIA