Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Trening umiejętności społecznych [SZKOLENIE]


Trening umiejętności społecznych [SZKOLENIE]
piątek, 23 października 2020, Zuzanna WalczakSzkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczycieli- terapeutów szkół podstawowych i licealnych,
 • terapeutów zajęciowych,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • socjoterapeutów,
 • asystentów osób z niepełnosprawnościami,
 • studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych

 

Cel szkolenia:

 Wzbogacenie warsztatu o wiadomości i umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

 

Prowadzący:

mgr Zofia Kowalska

Korzyści:

 • wzbogacenie warsztatu
 • poznanie zasad pracy z kontraktem,  modeli komunikacji z dziećmi i młodzież, oddziaływań o charakterze socjoterapeutycznym, zasad prowadzenia treningu dla różnych grup wiekowych oraz doboru grup
 • poznanie metod aktywnego słuchania, wyrażania potrzeb, pracy z emocjami, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów
 • poznanie zasad zmiany negatywnych doświadczeń związanych z byciem w sytuacjach społecznych poprzez niwelowanie napięcia emocjonalnego

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna proces grupowy i role grupowe
 • umie zastosować adekwatne strategie komunikacyjne
 • prowadzi trening dla różnych grup wiekowych
 • potrafi wykorzystać nabyte umiejętności również w pracy z dziećmi i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ADHD

 

Kurs nadaje uprawnienia do prowadzenia treningu TUS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Uczestnik otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia kursu
 • materiały szkoleniowe (drogą elektroniczną)
 

Krótki program:

1.Umiejętności społeczne i role grupowe. Parentyfikacja ról.
2.Zasady komunikacji- aktywne słuchanie
3.Wykorzystanie analizy transakcyjnej  w rozwijaniu umiejętności społecznych. Kwestionariusz stanów Ego.
4.Odkrywanie i nazywanie emocji.
5.Rozwiązywanie sytuacji trudnych.
6.Osobowość immunologicznie silna.
7.Karty dialogowe w pracy z grupą.
8.Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening.

 
 
 
 

Czas trwania:

20 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia:

szkolenie online


Koszt: 

399,00 zł


Termin:

28-29.11 – 5 godzin w każdy dzień od 9-13 [TO SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI!]

12-13.12 - 5 godzin w każdy dzień od 9-13