Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Uwaga!!! Zmiana planów i trybu nauczania na zjazd 24/25 października 2020.


Uwaga!!! Zmiana planów i trybu nauczania na zjazd 24/25 października 2020.
piątek, 23 października 2020, Rafał Wojtaszak

‼UWAGA‼ JESTEŚMY W STREFIE CZERWONEJ OD SOBOTY!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 roku § 1 punkt 1 zajęcia przechodzą w tryb zdalny. W oparciu o § 1 punkt 2 zajęcia realizujące specyficzne efekty uczenia się odbywają się w trybie stacjonarnym.

W związku z tym nastąpiła zmiana planów nauczania. Prosimy o zalogowanie się do panelu studenta „Twoje Milenium” i zapoznanie się z nowym planem.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację i wdrażane zmiany zachęcamy całą społeczność akademicką do śledzenia komunikatów dotyczących organizacji procesu nauczania w GSW Milenium za pomocą: