Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Ostatnie dni na złożenie wniosku o stypendium (do 28 października).


Ostatnie dni na złożenie wniosku o stypendium (do 28 października).
poniedziałek, 26 października 2020, Zuzanna Walczak

Wnioski na stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz rektora wydawane i przyjmowane będą od dnia 03 października do 28 października 2020 roku (oprócz poniedziałków) w KWESTURZE osobiście przez studenta.

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące składania wniosków są opisane w zakładce – Wiadomości – student.

Dokumenty dostępne są online w zakładce – WNIOSKI na stronie studenta lub w Kwesturze.