Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Legitymacja studencka z funkcją karty płatniczej


Legitymacja studencka z funkcją karty płatniczej
środa, 28 października 2020, Zuzanna Walczak

 

Bank Pekao S.A. dzięki współpracy z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Milenium w Gnieźnie, jest sponsorem blankietu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dla jej studentów. Legitymacja pełni również funkcje: karty debetowej Mastercard ELS do Konta Przekorzystnego.

 

 

 

Dzięki aktywacji funkcji płatniczej na legitymacji, z kartą tą można na terytorium Polski:

 -      robić zakupy,

 -      płacić w Internecie,

 -      wypłacać gotówkę z bankomatów.

Funkcja płatnicza na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jest nieaktywna w chwili wydania legitymacji. Aby ją aktywować należy założyć Konto Przekorzystne z inną kartą debetową do tego konta (np. z kartą rewolucyjną) i zawrzeć aneks o kartę ELS, a następnie aktywować Mastercard ELS używając PIN-u, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę z bankomatu.

 

 

Otwórz Konto Przekorzystne dla młodych z kartą do konta i bankowością elektroniczną. Do ukończenia 26 roku życia* zyskujesz:

 -      0 zł za prowadzenie konta,

 -      0 zł za obsługę rewolucyjnej (wielowalutowej) karty debetowej Mastercard Debit FX,

 -      0 zł kosztów przewalutowania po stronie banku - rozliczenie transakcji następuje bezpośrednio po kursach Mastercard bez dodatkowej opłaty banku,

 -      0 zł za wypłaty gotówki kartą do konta ze wszystkich bankomatów w Polsce,

 -      0 zł opłaty banku za wypłaty gotówki kartą do konta ze wszystkich bankomatów za granicą,

 -      0 zł za krajowe polecenia przelewu w złotych przez usługę bankowości elektronicznej: Internet lub bankowość mobilną PeoPay**, z wyjątkiem przelewów Express Elixir,

 -      0 zł za prowadzenie rachunków płatniczych w EUR, USD, CHF lub GBP (Eurokont walutowych),

 -      zniżki do 30% u partnerów programu Galeria Rabatów przy płatnościach kartą Banku Pekao S.A., aplikacją mobilną PeoPay lub poleceniem przelewu z bankowości internetowej Pekao24.

 

Dowiedz się więcej >
Definicje usług reprezentatywnych powiązanych z kontem - Sprawdź!

www.pekao.com.pl

 

 

*Po ukończeniu 26. roku życia opłaty za Konto Przekorzystne i kartę do tego konta będą pobierane na zasadach ogólnych. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, umowę o Konto Przekorzystne zawiera w ich imieniu przedstawiciel ustawowy.

**Dotyczy przelewów zatwierdzanych w aplikacji PeoPay. Opłata za wysłanie pojedynczego kodu SMS do zaakceptowania zlecenia w Pekao24 wynosi 0,20 zł.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.