Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Biblioteka GSW Milenium zamknięta do 29 listopada 2020 r.


Biblioteka GSW Milenium zamknięta do 29 listopada 2020 r.
poniedziałek, 9 listopada 2020, Zuzanna Walczak

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 listopada br. pkt. 11a Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:

1) udostępniania zbiorów publiczności,

2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

oraz rekomendacją Biblioteki Narodowej (całkowite zamknięcie innych bibliotek dla użytkowników - w tym czytelń, wypożyczalni, informatoriów - we wskazanym okresie) Biblioteka GSW Milenium będzie zamknięta od 7 do 29 listopada 2020 r.

Termin wypożyczonych książek zostaje przedłużony do 20 grudnia 2020 r.