Aktualności

Gość


VI międzynarodowa konferencja "Zarządzanie w agrarnym sektorze gospodarki: teoria i praktyka efektywnego rozwoju"


VI międzynarodowa konferencja "Zarządzanie w agrarnym sektorze gospodarki: teoria i praktyka efektywnego rozwoju"
czwartek, 3 grudnia 2020, Zuzanna Walczak

 03 grudnia 2020 r. odbyła się na platformie ZOOM wspólna VI międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców, doktorantów, studentów na temat "Zarządzanie w agrarnym sektorze gospodarki: teoria i praktyka efektywnego rozwoju" zorganizowana wspólnie z Katedrą Zarządzania Organizacjami i Administracji im. M. Poliszczuka Żytomierskiego Narodowego Agroekologicznego Uniwersytetu (Ukraina) (od listopada 2020 została zmieniona nazwa na Poliskij Narodowy Uniwersytet) i Gnieźnieńską Szkołą Wyższą „Milenium” (Polska).

 

Na początku konferencji z przywitalnym słowem wystąpili rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium” (Polska) dr Krzysztof Gawrecki, kierownik katedry zarządzania organizacjami i administracji im. M. Poliszczuka Żytomierskiego Narodowego Agroekologicznego Uniwersytetu (Ukraina) dr hab. Iryna Krawczuk, dziekan wydziału nauk społecznych GSW „Milenium” dr Tomasz Albiński, dziekan Filii GSW „Milenium” w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi, director Global Partnership Management Institute, adiunkt GSW Milenium, visiting professor US and EU dr Peter Odrakiewicz.

 

Z prezentacją na temat: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie własnej firmy – „Łatwa Matma” od Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium” (Polska) wystąpiła studentka I roku studiów magisterskich Pani Milena Szymczyk.

 

Oprócz tego w ramach danej konferencji od naszej uczelni przygotowane i będą opublikowane dwa artykuły.

 

Pierwszy artykuł na temat: Rekrutacja i dobór pracowników na stanowiska pracy na przykładzie urzędu gminy Limanowa, Polska – studium przypadku. Współautorzy: Teresa Zielińska, studentka I roku studiów magisterskich, GSW Milenium, Polska; dr Peter Odrakiewicz, Director Global Partnership Management Institute, Adiunkt GSW  Milenium, Polska, Visiting Professor US and EU; dr Mykola Orlykovskyi, PhD in Economics, Millennium High School of Gniezno, Poland (GSW Milenium, Polska), Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine.

 

Drugi artykuł na temat: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie własnej firmy – „Łatwa Matma”. Współautorzy:Milena Szymczyk, studentka I roku studiów magisterskich, GSW Milenium, Polska; dr Peter Odrakiewicz, Director Global Partnership Management Institute, Adiunkt GSW Milenium, Polska, Visiting Professor US and EU; dr Mykola Orlykovskyi, PhD in Economics, Millennium High School of Gniezno, Poland (GSW Milenium, Polska), Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine.

 

Tą konferencję współorganizujemy już czwarty rok z rzędu.