Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Koło Naukowe Milenium Management z pomocą dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu


Koło Naukowe Milenium Management z pomocą dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu
wtorek, 29 grudnia 2020, Zuzanna Walczak

Koło Naukowe Milenium Management w Wągrowcu 20 grudnia 2020 roku wzięło udział w akcji pomocy potrzebującym - przekazało paczki świąteczne dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej w Wągrowcu. Podziękowania dla zaangażowanych członków i sponsorów z liderem Panem Radosławem Kamińskim na czele. Sympatykom, sponsorom, ludziom dobrej woli za Wasze serce oraz dar czasu wyrazy uznania i podziękowania . Jesteście przykładem dla nas wszystkich.