Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Cykl kursów online adresowanych do pedagogów


Cykl kursów online adresowanych do pedagogów
czwartek, 4 lutego 2021, Zuzanna Walczak

W lutym i w marcu zapraszamy do udziału w kursach organizowanych przez nasz Ośrodek Szkolenia Podyplomowego. Wszystkie spotkania odbędą się za pomocą platformy Clickmeeting, na których zostaną poruszone zagadnienia związane z: arteterapią, zaburzeniami mowy u dzieci, prowadzeniem zajęć w języku angielskim w grupach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej oraz  wpływu nowych technologii na rozwój dziecka.


Kurs nr 1

12 i 26.02.2021

Nowoczesne technologie a mowa i rozwój małego dziecka

Cena 180 zł

Moduły 2*4h

17:30-21:30

Pobierz kartę zgłoszeniową

Opis: Podczas szkolenia odpowiemy na nurtujące nas pytania: Dlaczego dzieci współcześnie coraz mniej mówią? Ile czasu dwulatek może spędzać z telefonem komórkowym? Jak wypełnić czas maluchowi po odstawieniu nowoczesnych technologii? Ciekawe zabawy do wykorzystania w przedszkolu i w domu.

Liczba uczestników: 10

Prowadząca mgr Agnieszka Burchacka

 


Kurs nr 2   

22 i 26.02.2021

Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego    

Cena 250 zł

Moduły 2*5h

14:00-19:00

Pobierz kartę zgłoszeniową

Opis: Arteterapia w edukacji dziecka, to warsztaty zapoznające uczestników z metodami arteterapeutycznymi, które pedagog – terapeuta może wykorzystać w pracy z dziećmi w przedszkolach. Warsztaty dają możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej oraz jak rozwinąć własną osobowość poprzez proces twórczy. Uczestnicy warsztatów poznają pomysły na prace plastyczne nakierowane na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci. Podczas realizowania ćwiczeń wykorzystywane są różne techniki, które pedagog – terapeuta, może wykorzystać podczas terapii tj.: rysunek, malarstwo, rzeźba i inne techniki plastyczne.
Uczestnik warsztatów zapozna się z analizą i interpretacją rysunku dziecka, diagnozą oraz testami arteterapeutycznymi. Celem zajęć jest  również zachęcenie przyszłych terapeutów do tworzenia własnych zajęć arteterapeutycznych.

Liczba uczestników: 10

Prowadząca dk Katarzyna Miłek 

Kurs nr 3  

05 i 19.03.2021

Środowisko sprzyjające uczeniu się języka angielskiego

Cena 180 zł

Moduły 2*4h

15:00-19:00

Pobierz kartę zgłoszeniową

Opis: Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, w jaki sposób poprowadzić zajęcia z języka angielskiego, aby były atrakcyjne w przedszkolu, bądź w edukacji wczesnoszkolnej. Jakie środki dydaktyczne użyć, aby lekcja była atrakcyjna? Drama, jako metoda aktywizująca i jej wykorzystanie podczas zajęć z języka angielskiego.

Liczba uczestników: 10

Prowadząca dr Katarzyna Miłek 

Kurs nr 4  

06 i 20.03.2021

Dzieci przedszkolne a zaburzenia mowy

Cena 180 zł

Moduły 2*4h

16:00-20:00

Pobierz kartę zgłoszeniową

Opis: Czy wiesz jak pomóc w rozwinięciu mowy u małego dziecka? Czym w ogóle jest opóźniony rozwój mowy? Jak sobie z nim radzić? Na co powinien zwracać uwagę pedagog? Jakie są najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci? Kiedy kierować do specjalisty? Te i inne aspekty wyjaśnimy podczas szkolenia.

Liczba uczestników: 10

Prowadząca mgr Agnieszka Burchacka


 


Kurs nr 5  

12 i 26.03.2021

Zabawy relaksacyjne, wyciszające i odprężające w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.  


Cena 180 zł

Moduły 2*4h

15:00-19:00

Pobierz kartę zgłoszeniową

Opis: Warsztaty z zakresu zabaw relaksacyjnych i odprężających grupę przedszkolną kierowane są do nauczycieli, którzy pragną prowadzić terapię  muzyczno – ruchowe z dziećmi. Podczas warsztatów uczestnicy będą uczestniczyć w różnych formach zajęć, zapoznają się z metodami i technikami  w których wykorzystuje się muzykę relaksacyjną jako środek służący do komunikacji, nawiązywania relacji społecznych, wyrażania emocji, relaksacji oraz rozwoju i stymulacji procesów poznawczych. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość tworzenia swoich własnych scenariuszy z zakresu.

Liczba uczestników: 10

Prowadząca dr Katarzyna Miłek


 

Więcej informacji/zapisy:
Dziekanat Studiów Podyplomowych
maria.wysocka@milenium.edu.pl
tel. 61 428 26 27 / 690 942 988