Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Współpraca GSW Milenium z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu


Współpraca GSW Milenium z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu
czwartek, 4 lutego 2021, Zuzanna Walczak

Filia Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu od początku stworzenia aktywnie współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi zarówno na makro jak i na mikro poziomie, wspiera rozwój miasta, powiatu wągrowieckiego, i nie zapomina się o lokalnych przedsiębiorcach.

W ostatnie dni zawarliśmy porozumienia o współprace z Urzędem Miejskim w Wągrowcu podpisane przez Burmistrza Wągrowca Jarosława Berendta oraz z firmą Consultant24, reprezentowaną przez właścicielkę i naszą absolwentkę Panią Ewelinę Zanto.Partnerzy zobowiązują się do rozwoju i wspierania przyjaznych stosunków oraz realizowania polityki szkolnictwa poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w różnych zakresach wskazanych w tych porozumieniach.
Jednym z przyszłych wspólnych działań w tym kierunku będzie konferencja naukowa, której tematem będzie „Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym: stan obecny i perspektywy rozwoju”.