Aktualności

Gość


Konferencja "Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym: stan obecny i perspektywy rozwoju"


Konferencja "Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym: stan obecny i perspektywy rozwoju"
poniedziałek, 15 marca 2021, Zuzanna Walczak

Dnia 12 marca 2021 roku miała miejsce pierwsza, historyczna konferencja współorganizowana przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium i Urząd Miejski w Wągrowcu na temat: "ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I INWESTYCJE NA POZIOMIE LOKALNYM: STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU"

Konferencja była zorganizowana w ramach prac przygotowawczych Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku.

Celem konferencji była wspólna wymiana doświadczeń, omówienie współczesnych trendów rozwoju zarządzania strategicznego, przeanalizowanie danych dotyczących rozwoju miasta, szans i zagrożeń dla tego procesu, a także możliwości, jakie daje środowisko zewnętrzne oraz zarysowanie Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Wągrowca, Jarosław Berendt oraz Rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, dr Krzysztof Gawrecki.

Sesję plenarną pierwszego bloku konferencji rozpoczął wykład dr Joanny Cieślińskiej, wykładowcy Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Podczas pierwszego bloku głos zabrał także mgr Radosław Szarleja, prezes Fundacji „Partnerzy dla samorządu”, dr inż. hab. Arkadiusz Borowiec, nauczyciel akademicki GSW Milenium, dr Mykola Orlykovskyi, dziekan filii GSW Milenium w Wągrowcu, nauczyciel akademicki GSW Milenium oraz mgr Michał Piaskiewicz, kierownik Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Sesja plenarna pierwszego bloku konferencji zakończyła się minutą ciszy ku czci Pana Piotra Walerowskiego, absolwenta Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, który zmarł pod koniec zeszłego roku.

Sesję plenarną drugiego bloku konferencji rozpoczęło wystąpienie dr Daniela Budzenia, nauczyciela akademickiego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Następnie mogliśmy wysłuchać - dr Radosława Skrobackiego, nauczyciela akademickiego GSW Milenium, mgr Marcina Moeglicha, Muzeum Regionalne w Wągrowcu, dr hab. Armina Mikosa, profesora GSW Milenium, dr Piotra Odrakiewicza, nauczyciela akademickiego GSW Milenium oraz mgr Małgorzaty Kranc-Rybczyńskiej, reprezentującej Muzeum Regionalne w Wągrowcu.

Wydarzenie uroczyście zakończył dr Mykola Orlykovskyi, dziekan filii GSW Milenium w Wągrowcu, który podziękował wszystkim za ich wkład merytoryczny.

Lista prelegentów wraz z poruszaną problematyką oraz szczegółowy plan konferencji "ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I INWESTYCJE NA POZIOMIE LOKALNYM: STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU" dostępny TUTAJ.

Konferencja była nagrywana i niebawem poinformujemy Państwa o publikacji.

Zapraszamy do obejrzenia galerii wydarzenia TUTAJ