Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Szkolenie "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001"


Szkolenie "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001"
środa, 28 kwietnia 2021, Zuzanna Walczak

Zapraszamy studentów GSW Milenium do udziału w szkoleniu "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001".

Szkolenie jest dwudniowe (1 dzień  22 maja, 2 dzień 19 czerwca). Sprawdzianem wiedzy jest egzamin końcowy. Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat PCC-CERT.


Co zyska Uczestnik szkolenia?

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 9001 na przykładzie dokumentacji systemu jakości
 • zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • uzyska certyfikat PCC-CERT

Program szkolenia:

1. System jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001

 • elementy systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001
 • interpretacja i analiza wymagań normy PN-EN ISO 9001

2. Audit jakości - metoda weryfikacji systemu zarządzania jakością

 • cele auditu, rodzaje auditów
 • planowanie i przygotowanie auditu - lista pytań
 • ocena dokumentacji opisującej przykładową organizację
 • przeprowadzanie auditu: zasady prowadzenia badania na miejscu, pojęcie niezgodności, dokumentowanie wyników auditu

3. Dyskusja. Podsumowanie.

Szkolenie proponujemy:

wszystkim osobom zainteresowanym poszerzaniem kwalifikacji z zakresu oceny skuteczności systemów zarządzania, a przede wszystkim:

 • przyszłym auditorom systemów zarządzania jakością
 • pełnomocnikom ds. zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • kadrze zarządzającej
 • pracownikom działów, w których prowadzone będą audity

Czas trwania: szkolenie dwudniowe z egzaminem

Cena: do 30 osób cena 295 zł / 1 osoba (cena szkolenia)

                                   + 75 zł / 1 osoba (cena egzaminu)


Dodatkowych informacji udziela

Anna Sołtys-Stawowa
anna.soltys-stawowa@milenium.edu.pl
tel. 61 425 75 70 wew. 28
kom. 536-176-089
Zobacz grafik