Aktualności

Gość


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - informacja dla studentów


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - informacja dla studentów
środa, 5 maja 2021, Zuzanna Walczak

Drodzy Studenci!

Polska statystyka publiczna przeprowadza raz na 10 lat najważniejsze badanie statystyczne - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jest to wypełnienie nie tylko zobowiązań krajowych, ale także zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej. Ranga spisu powszechny jako najważniejszego badania statystycznego wynika stąd, że jest on podstawowym źródłem unikalnej wiedzy o strukturze demograficznej i społecznej ludności, rodzinach i gospodarstwach domowych, aktywności zawodowej i warunkach mieszkaniowych, ale także stanowi podstawę wielu badań naukowych, w tym dotyczących przemian demograficznych i społecznych.
W tym roku Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest od 1 kwietnia do 30 września br. według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Podejmując szereg działań promocyjnych, mających na celu poinformowanie mieszkańców regionu, w tym także studentów,  o obowiązku spisowym oraz zachęcenie ich do aktywnego wzięcia udziału w badaniu, a także mając na względzie fakt, że środowisko naukowe jest jednym z największych finalnych odbiorców danych statystycznych pochodzących ze spisów, Urząd Statystyczny w Poznaniu udostępnia materiały promocyjne, które przekazujemy naszym studentom oraz pracownikom uczelni, tym samym zachęcając ich do udziału w akcji!

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na profilu facebookowym @UrzadStatystycznywPoznaniu