Aktualności

Gość


Relacja ze szkolenia online "Zasoby odpornościowe. Asertywność pedagoga"


Relacja ze szkolenia online "Zasoby odpornościowe. Asertywność pedagoga"
wtorek, 8 czerwca 2021, Zuzanna Walczak

W dniu 31.05.2021r. odbyło się  otwarte spotkanie Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat”.

Na spotkanie zaplanowano warsztat na temat: Zasoby odpornościowe. Asertywność pedagoga.

Warsztat prowadziła dr Agata Woźniak. Został on przygotowany we współpracy z działem marketingu GSW, który reprezentował p. Rafał Wojtaszak. Z ramienia KNS koordynowała go Grażyna Kozłowska.

Na spotkanie zaproszono 6 osób spoza KNS- studentów naszej uczelni, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności pedagoga. KNS podejmuje co roku tego typu inicjatywy, zgodnie z zasadą działania na rzecz najbliższego środowiska.

W spotkaniu uczestniczyły Aneta Grzechowiak, Angelika Kaczmarek, Karolina Rochlińska, Grażyna Kozłowska, Paulina Bąkowska, Anna Górniak-Kurzawa, Urszula Malewska, Magdalena Figaj, Iwona Bacik, Patrycja Nowak, Wenesa Czechowska, Sandra Graf oraz Barbara Nowak.W trakcie warsztatu były poruszane m.in. tematy:

 - rozpoznawanie, wydobywanie i budowanie zasobów odpornościowych (moje osobiste

 - zasoby, moje zasoby a zasoby pedagoga, zasoby pedagoga a zasoby „klienta”),

- zasoby z perspektywy filozofii asertywności (asertywne podejście do życia),

- zasoby a prawa i granice osobiste (moje granice, moje granice a granice w pracy pedagoga, granice pedagoga a granice „klienta”),

- metody i techniki pracy „ze sobą” (asertywne „tak”, asertywnie „nie”)


W programie warsztatu wykorzystano następujące zasady pracy:

- zasada dyskrecji
- zasadę prawa Stop (mówię tyle na ile jestem gotowa)
- zasada nieoceniania (zasada zaciekawiania się różnorodnością)
- zasada minimum aktywności (jestem tu i  jestem uwagą skierowania na Was)
- zasada szacunku (zasada o nieagresji)


Na samym początku spotkania uczestniczki miały możliwość zapoznania się z organizacją warsztatu, jego przebiegiem, celami oraz zakładanymi efektami. Kolejnym krokiem było podzielenie uczestniczek na kilka pokoi, gdzie w małych grupach mogły się integrować. Ćwiczenie okazało się cenne nie tylko ze względu na zadanie, które otrzymały uczestniczki, ale także z powodu wymiany doświadczeń z nowymi osobami. Tematem przewodnim ćwiczenia było zaprezentowanie siebie w oparciu o podane zadania. Zadania ukierunkowane były na pierwsze doświadczenie siebie jako osoby asertywnej. Kolejne ćwiczenia wspierały pro-asertywną komunikację oraz aktywne słuchanie. Pozwoliły też uczetniczkom podzielić się refleksjami na ten temat. Tzw. „rundka” na forum grupy okazała się być otwierająca i bardzo szybko zintegrowała uczestniczki. Doświadczenie tego typu w pracy online było szczególnie ciekawe.

Warsztat asertywności pozwolił uczestniczkom w praktyczny sposób doświadczyć zachowań asertywnych na sobie i  dał początek pracy nad nabywaniem nawyku stosowania asertywności (wtedy, gdy tego potrzebujemy i chcemy). Ćwiczone umiejętności  pogłębiły też wiedzę i zainspirowały do praktycznych rozwiązań w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w jakich znajdzie się pedagog. Zastosowanie technik regulowania emocji oraz praca nad nie asertywnymi przekonaniami o sobie i innych,  była podstawą do ćwiczenia asertywnego  „NIE” lub „TAK”. Szkolenie uświadomiło uczestniczkom różnicę pomiędzy zachowaniem asertywnym, agresywnym i uległym. Warsztat przyniósł  wiedzę z zakresu m.in. asertywnej komunikacji oraz pokazał jak jest skonstruowany komunikat asertywny i jakie niesie on ze sobą korzyści. Największą korzyścią jaka płynęła z tego warsztatu to  poznanie swoich zasobów, nabranie pewności  siebie, dbania o własne interesy, skalowanie swojej wiedzy i umiejętności.

Warsztat z asertywności pokazał uczestniczkom konkretne techniki, które można zastosować w codziennym życiu zawodowym i prywatnym oraz pozwolił zastanowić się nad obszarami do pracy własnej (dzięki mapie asertywności i technikom skalowania). Ponadto warsztat, zdaniem uczestniczek może im pomóc w rozwijaniu (na poziomie przekonań i uczuć) kompetencji interpersonalnych, opartych na szacunku i uczciwości, sprzyjających budowaniu zdrowych relacji.