Aktualności

Gość


Absolutorium 2021 w Filii GSW Milenium w Wągrowcu


Absolutorium 2021 w Filii GSW Milenium w Wągrowcu
czwartek, 1 lipca 2021, Zuzanna Walczak

1 lipca 2021 roku to wyjątkowy dzień dla całej społeczności akademickiej Filii GSW Milenium w Wągrowcu. Właśnie dziś kolejni absolwenci opuszczają mury uczelni. W uroczystym Absolutorium wzięło udział ponad 30 studentów, którzy zakończyli naukę na studiach I stopnia na dwóch kierunkach – Pedagogika oraz Zarządzanie.

Uroczystość absolutoryjna z powodu obostrzeń epidemicznych miała skromniejszy niż zwykle charakter. Wzięły w niej udział jedynie władze Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, absolwenci, promotorzy a także zaproszeni goście.


Absolutorium zostało uroczyście otwarte przez Rektora GSW Milenium, dr. Krzysztofa Gawreckiego. Następnie najlepsi studenci zostali nagrodzeni Tarczami Herbowymi Społeczności Akademickiej GSW Milenium, które są najwyższym odznaczeniem uczelni za bardzo wysokie wyniki w nauce.

Tarcze Herbowe otrzymali:

 • Kierunek Pedagogika - Estera Wiklandt
 • Kierunek Zarządzanie - Maciej Kliszewski

Wyróżniono też tegorocznych absolwentów, którzy otrzymali nagrody i listy gratulacyjne za szczególnie aktywną działalność na rzecz Milenium:

 • W Kole Naukowym Milenium Management w Wągrowcu:

o   Patrycja Walerowska

o   Ilona Schwarz

 • W Kole Naukowym Baby Start w Wągrowcu:

o   Milena Łukaszewska

o   Agnieszka Guział-Ossowska

 •  W Samorządzie Studenckim GSW Milenium:

o   Milena Łukaszewska

o   Estera Wiklandt

     o   Emilia Jarzyniewska

W kolejnej części uroczystości Dziekan Filli GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi ogłosił laureatów konkursu na najlepsze prace dyplomowe.

 • Nagrodę Starosty Powiatu Wągrowieckiego Tomasza Kranca, za najlepszą pracę dyplomową otrzymały:
  • Z Kierunku Pedagogika Milena Łukaszewska za pracę licencjacką „Założone a rzeczywiste zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w powiecie wągrowieckim, w opiniach dyrektorów, nauczycieli i rodziców” napisaną pod opieką promotor dr Anny Bęczkowskiej
  • Z Kierunku Zarządzanie Patrycja Mania-Marciniak za pracę licencjacką „Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników jako koszty pracodawcy oraz ich optymalizacja w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym TRANSKOM  Sp.z o.o.” napisaną pod opieką promotora dr. Piotra Odrakiewicza
  • Z Kierunku Zarządzanie Ilona Schwarz za pracę licencjacką „Bariery w zarządzaniu zasobami ludzkimi w dobie epidemii Covid-19 na przykładzie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu” napisaną pod opieką promotora dr. Piotra Odrakiewicza

 • Nagrodę Burmistrza Miasta Wągrowca Jarosława Berendta, za najlepszą pracę dyplomową otrzymała:
  • Z Kierunku Zarządzanie Aleksandra Nuszkiewicz za pracę licencjacką „Motywacja pracowników na przykładzie zakładu poligraficznego "Tęcza"” pod opieką promotora dr. Piotra Odrakiewicza

 • Nagrodę wójta Gminy Wągrowiec Przemysława Majchrzaka za najlepszą pracę dyplomową otrzymała:
  • Z Kierunku Pedagogika Agnieszka Guział-Ossowska za pracę licencjacką „Zaangażowanie rodziców w rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym z zespołem Downa - studium indywidualnego przypadku” napisaną pod opieką dr Anny Bęczkowskiej

Elementem kończącym uroczystość było tradycyjne udzielenie absolutorium przez Rektora dr. Krzysztofa Gawreckiego i Dziekana Filii GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykolę Orlykovskyiego oraz wspólne odśpiewanie „Gaudeamus”, którym Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z dumą pożegnała kolejne pokolenie swoich absolwentów.

Materiały zdjęciowe i filmowe z uroczystości zostaną udostępnione niebawem na naszej stronie internetowej.