Aktualności

Gość


Absolutorium 2021 w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium


Absolutorium 2021 w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium
sobota, 3 lipca 2021, Zuzanna Walczak

Kolejny rocznik studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium opuszcza dziś mury uczelni. 3 lipca 2021 roku to wyjątkowy dzień dla całej społeczności akademickiej – w uroczystym Absolutorium udział wzięło blisko 200 studentów, którzy z dniem dzisiejszym zakończyli naukę na studiach I oraz II stopnia na dwóch kierunkach – Pedagogika oraz Zarządzanie.

Zakończenie roku akademickiego 2020/2021 z powodu obostrzeń epidemicznych miało skromniejszy niż zwykle charakter i było podzielone na dwie tury. Wzięły w nim udział jedynie władze Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, absolwenci, a także goście nagradzający studentów za najlepsze prace dyplomowe.

Absolutorium zostało uroczyście otwarte przez Rektora GSW Milenium, dr. Krzysztofa Gawreckiego. Następnie najlepsi studenci zostali odznaczeni Tarczami Herbowymi. Tarcza Herbowa społeczności akademickiej GSW Milenium to najwyższe wyróżnienie uczelni, otrzymują ją absolwenci , którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce.  Można ją otrzymać tylko raz, dlatego studenci, którzy już zostali nagrodzeni Tarczą Herbową otrzymali pamiątkową statuetkę.

Tarcze Herbowe otrzymali:

 • Kierunek Pedagogika studia I stopnia - Julia Sałata
 • Kierunek Pedagogika studia II stopnia - mgr Karina Borzykowska   
 • Kierunek Zarządzanie studia I stopnia - Beata Paczyńska
 • Kierunek Zarządzanie studia II stopnia - mgr Kinga Wiśniewska

Następnie wybrani absolwenci zostali wyróżnieni za szczególnie aktywną działalność na rzecz GSW Milenium. Nagrody i listy gratulacyjne otrzymali:

 • W Kole Naukowo-Samokształceniowym Pasjonat:

  • mgr Karina Borzykowska

  • mgr Aneta Grzechowiak

  • mgr Angelika Kaczmarek


 • W Kole Naukowym Milenium Management:

o   Eryk Boguszyński

o   Natalia Leśniczak

 

 • W Kole Naukowym Twórczego Arteterapeuty:

o   mgr Anita Miczuga

o   mgr Joanna Bogdan

 •  W Samorządzie Studenckim GSW Milenium:

o   mgr Tomasz Buchs


W kolejnej części uroczystości władze GSW Milenium oraz zaproszeni goście wręczyli nagrody dla autorów najlepszych prac dyplomowych:

 • Nagrodę Założyciela GSW Milenium profesora nzw. dr. Lechosława Gawreckiego za najlepszą pracę dyplomową otrzymały:
  • Z Kierunku Pedagogika mgr Marta Walczak za pracę magisterską „Kształtowanie nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym z terenów wiejskich” napisaną pod opieką promotor dr hab. Aldony Żurek
  • Z Kierunku Zarządzanie mgr Kinga Wiśniewska za pracę magisterską „Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 w wybranym przedsiębiorstwie” napisaną pod opieką promotora dr. hab. inż. Arkadiusza Borowca

 • Wyróżnienie Rektora GSW Milenium Pana dr. Krzysztofa Gawreckiego, za najlepszą pracę dyplomową otrzymała:
  • Z Kierunku Pedagogika mgr Danuta Balbus za pracę magisterską „Rozwój emocjonalny oraz proces socjalizacji dziecka 2,5 – 4 letniego” napisaną pod opieką promotor dr Katarzyny Miłek

 • Nagrodę Senatora Pawła Arndta za najlepszą pracę dyplomową otrzymał:
  • Z Kierunku Zarządzanie mgr Mateusz Maserak za pracę magisterską „Zarządzanie inwestycjami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu wrzesińskiego” napisaną pod opieką promotora dr. hab. Inż. Arkadiusza Borowca


 • Nagrodę Posłanki Pauliny Hennig-Kloski za najlepszą pracę dyplomową otrzymały:
  • Z Kierunku Pedagogika Joanna Robaszkiewicz za pracę licencjacką „Nadwaga i otyłość wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako problem cywilizacyjny i społeczny”  napisaną pod opieką promotor dr Pauliny Gołaskiej-Ciesielskiej
  • Z Kierunku Pedagogika mgr Zuzanna Gugla-Staniewska za pracę magisterską „Ojcostwo jako wyzwanie wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w opiniach rodziców w województwie wielkopolskim” napisaną pod opieką promotor dr Sylwii Jabłońskiej

 • Nagrodę Posła Tadeusza Tomaszewskiego za najlepszą pracę dyplomową otrzymały:
  • Z Kierunku Pedagogika mgr Karina Borzykowska za pracę magisterską „Doświadczenie śmierci osoby bliskiej w okresie adolescencji jako sytuacja kryzysowa w perspektywie biegu życia” napisaną pod opieką promotor dr Sylwii Jabłońskiej
  • Z Kierunku Zarządzanie mgr Karolina Wachel za pracę magisterską „Zarządzanie małym przedsiębiorstwem w warunkach pandemii na przykładzie firmy Rader Koła i Zestawy Kołowe” napisaną pod opieką promotora dr. hab. Armina Mikosa v. Rohrscheidt, profesora GSW Milenium

 • Nagrodę Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego za najlepszą pracę dyplomową otrzymała:

o    Z Kierunku Zarządzanie Beata Paczyńska za pracę licencjacką „Wpływ narzędzi motywacji pozapłacowej na satysfakcję z pracy” napisaną pod opieką promotora dr. Piotra Odrakiewicza

 • Nagrodę Prezydenta Gniezna Tomasza Budasza za najlepszą pracę dyplomową otrzymały:

o    Z Kierunku Pedagogika mgr Małgorzata Zajdlic za pracę magisterską „Rozwój kompetencji językowych w wieku wczesnoszkolnym” napisaną pod opieką promotor dr Katarzyny Miłek

o    Z Kierunku Pedagogika mgr Patrycja Walczak za pracę magisterską „Stymulowanie rozwoju procesów poznawczych dziecka przez edukację matematyczną na etapie przedszkolnym” napisaną pod opieką promotor dr Sylwii Jabłońskiej

Elementem kończącym uroczystość było tradycyjne udzielenie absolutorium przez Rektora dr. Krzysztofa Gawreckiego i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Tomasza Albińskiego oraz wspólne odśpiewanie „Gaudeamus”, którym Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z dumą pożegnała kolejne pokolenie swoich absolwentów.

>>>Zobacz galerię zdjęć z Absolutorium 2021<<<

Galeria zdjęć - TURA I

Galeria zdjęć - TURA II

Materiały filmowe z uroczystości zostaną udostępnione niebawem na naszej stronie internetowej.