Aktualności

Gość


Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022


Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022
poniedziałek, 4 października 2021, Rafał Wojtaszak

     W sobotę w auli Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium ślubowanie złożyło ponad 230 nowo przyjętych studentów, rozpoczynając naukę w roku akademickim 2021/2022 na studiach I i II stopnia na kierunkach: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Zarządzanie.

     W uroczystej Inauguracji udział wzięły władze uczelni, studenci, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Parlamentu i Samorządu oraz zaproszeni goście. Wraz z dniem 2 października uczelnia rozpoczęła 20 rok kształcenia studentów z regionu Gniezna, Wągrowca oraz okolic.

     Rektor GSW Milenium dr Krzysztof Gawrecki w swoim przemówieniu przetoczył fragmenty wykładu "Dlaczego wiedza jest potęgą" prof. Kazimierza Twardowskiego, udowadniając, że tezy przemawiające za kultem wiedzy są aktualne bez względu na epokę, a nauka to wartość ponadczasowa. Nie zabrakło również tradycyjnego podsumowania roku akademickiego 2020/2021 i przedstawienia planów na kolejny rok. „Będziemy kształcili ponad 500 studentów na 4 kierunkach studiów. Otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę prawie 3,5 mln zł, które zostanie przeznaczone na szkolenia dla pracowników, wykładowców, studentów niepełnosprawnych, sprzęt informatyczny oraz audio-wideo, a także specjalistyczne oprogramowanie, w tym do strumieniowania zajęć online oraz szereg przebudów architektonicznych.”

     W swoim powitaniu dla studentów Założyciel GSW Milenium prof. nzw. Lechosław Gawrecki również nawiązał do ponadczasowej wartości, jaką jest wiedza. Profesor udowodnił nowoprzyjętym żakom, że decyzja o podjęciu studiów była całkowicie słusznym wyborem, ponieważ jedynie człowiek otwarty na wiedzę jest w stanie stawić czoła dynamicznie zmieniającemu się światu.

     Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej pt. „Technologia Relacji”. Profesor zwróciła uwagę studentów na stopień zaufania, jaki pokładamy w technologii oraz na pojęcie „kultury technicznej”.

     Cała społeczność akademicka GSW Milenium z radością powróciła do zajęć stacjonarnych. Pozostaje nam zacytować życzenia Rektora: „Wykładowcom i studentom, a także pozostałym pracownikom życzę spokojnego roku akademickiego 2021/2022 oraz owocnej współpracy na kolejne lata. Żakom życzę studenckiego szczęścia.”

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 nadal trwa i można się jeszcze zapisać się na studia do Milenium!

GALERIA - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022