Aktualności

Gość


Wykład otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym


Wykład otwarty w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
czwartek, 25 listopada 2021, Rafał Wojtaszak

25 listopada na zaproszenie dyrekcji szkoły w auli Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyło się spotkanie licealistów z dr. Piotrem Odrakiewiczem*, wieloletnim nauczycielem akademickim GSW Milenium.

Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wykładu prowadzonego częściowo także w języku angielskim. Głównym tematem spotkania była Kanada z którą pan Odrakiewicz jest związany prywatnie i zawodowo od wielu lat.

Adiunkt Wydział Nauk Społecznych wprowadził uczestników wydarzenia w świat historii jakie spotkały go żyjąc w Kanadzie, zwrócił też uwagę na różnice kulturowe i sposób zarządzania w ujęciu biznesowym i kapitałem ludzkim, w którym to obszarze jest cenionym specjalistą.

Przjedź do galerii zdjęć

 

*Adiunkt GSW Milenium, Dyrektor Naukowy Instytutu Badawczego, Doradca Biznesowy firm Marketingowych i HR /OB w tym jako Prokurent dla GPMI i doradca d/s międzynarodowych i rozwoju strategicznego dla Amex PPHU, Profesor wizytujący EU Erasmus, Profesor wizytujący Uniwersytet La Verne, CA USA,  nagrodzony przez Journal of Organizational Change Management, Holandia,UK,USA-EMERALD Recenzentem Roku,

Dr Peter Odrakiewicz  uprzednio pełnił wiele ról w zarządzaniu edukacja wyższą w tym w obszarach umiędzynaradawiania i wymiany w szkolnictwie wyższym w kraju m.i jako -Dziekan Wydziału Anglistyki - Lingwistyka Menedżerska - Program UE Poznań PWSB /European University of Business /2006-2014,  organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych międzynarodowych z nauk o zarządzaniu m.i Cooperating Globally, Innovation in Management, Business Education and Training, członek ONZ Global Compact www.unprme.org, Profesor wizytujący Uniwersytetu w Debreczynie i w University of La Verne, Ambasador HR Academy of Management w Polsce, prezes naukowy Global Partnership Management Institute, autor, współautor i redaktor wielu czołowych publikacji naukowych, w tym ponad 8 monografii, książek i rozdziałów w wiodących monografiach.

Współautor UN PRME MBA Toolkit-materiałów do nauczania programów MBA pilotowanego przez ONZ Pryncypia Odpowiedzialnej Edukacji Biznesowej,swoje unikalne badania,obserwacje i współprace międzynarodową w dziedzinie Zarządzania- Integrity,OB,HR ,Business Education in  Management prezentował na ponad 30 międzynarodowych  konferencjach naukowych w tym w Chicago, Nowym Jorku, Filadelfii, Boston, Orlando,Vancouver, Montrealu, Buenos Aires, Antalyi, Edynburgu, Londynie, Gironie, Wiedniu, Poznaniu, Gnieźnie i Warszawie

motto dr Odrakiewicza brzmi: „upodmiotowienie wszystkich w procesie, zaszczepienie umiejętności krytycznej oceny, aby wszyscy zaangażowani mogli osiągnąć najlepszy potencjał decyzyjny w zglobalizowanym, połączonym świecie), członek Polskiego Stowarzyszenia Studiów Kanadyjskich, stowarzyszenia absolwentów King's University College- Western University, Stowarzyszenie absolwentów University of Western Ontario - Londyn, Kanada, członek naukowy Academy of Management (http://www.aomonline.org/,profesor wizytujący wielu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mentor pokoleń przedsiębiorców oraz promotor dobrych ,etycznych praktyk biznesowych

Opiekun Klubów Naukowych i członek wielu towarzystw biznesowych i naukowych jak m.i Academy of Management ,USA, Szef zespołu badawczego HR Management-Zarzadzanie- Work Design Questionnaire na Polske-współpracujący z wiodącymi naukowcami m.i z University of Pennsylvania,USA, Kanady,Niemiec,Wielkiej Brytanii oraz Izraela.

Kontynuuje tradycje sportowe wyniesione z zespołu floretu Warty Poznań ,dzisiaj uprawiając amatorsko pływanie, jazdę rowerem, promuje działalność charytatywną przez Kluby Naukowe Milenium Management , czytelnictwo i zdrowy tryb życia.