Aktualności

Gość


VII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców, doktorantów, studentów na temat: Zarządzanie w sektorze rolnym gospodarki. Teoria i praktyka efektywnego rozwoju.


VII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców, doktorantów, studentów na temat: Zarządzanie w sektorze rolnym gospodarki. Teoria i praktyka efektywnego rozwoju.
środa, 8 grudnia 2021, Rafał Wojtaszak

7 grudnia w trybie online odbyła się już VII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców, doktorantów, studentów na temat: Zarządzanie w sektorze rolnym gospodarki. Teoria i praktyka efektywnego rozwoju, której organizatorami byli Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Poliskij Narodowy Uniwersytet (Żytomierski Narodowy Uniwersytet Agroekologicznego) z Ukrainy oraz Instytut Zarządzania Partnerstwem Globalnym (Polska-USA).

Na początku konferencji wszystkich uczestników powitał Rektor GSW Milenium dr Krzysztof Gawrecki i Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Poliskiego Narodowego Uniwersytetu (Ukraina) dr Oleksandr Opalow.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpień i prezentacji studentów, doktorantów i wykładowców. Studenci studiów magisterskich naszej uczelni przygotowali dwa wystąpienia: 

 1. Zarządzanie działalnością agenta ubezpieczeniowego w świetle zmieniającego się mikro i makrootoczenia.

Natalia Leśniczak studentka I roku studiów magisterskich, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska), dr Peter Odrakiewicz Director Global Partnership Management Institute, Adiunkt Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska), Visiting Professor US and EU oraz dr Mykola Orlykovskyi PhD in Economics, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska), Polissia National University, Zhytomyr (Ukraina).

2. Nowe spojrzenie na zarządzanie instytucjami miasta na przykładzie ośrodka sportu i rekreacji w Wągrowcu.

Patrycja Walerowska studentka I roku studiów magisterskich, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska), dr Peter Odrakiewicz Director Global Partnership Management Institute, Adiunkt Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska), Visiting Professor US and EU oraz dr Mykola Orlykovskyi PhD in Economics, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium (Polska), Polissia National University, Zhytomyr (Ukraina).

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja naukowa w ramach przygotowanych paneli dydaktycznych.

Celem konferencji było zapoznanie się z wynikami badań naukowych oraz wymiana poglądów na temat zarządzania sektorem rolnym oraz światowymi sieciami rolno-spożywczymi. W konferencji wzięło udział ponad 60 naukowców, doktorantów, studentów z Ukrainy, Polski, Litwy i Stanów Zjednoczonych.

Pełen program konferencji dostępny pod linkiem

Zdjęcia