Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Akademickie Gimnazjum "Milenium" - szkoła dla uczniów z ambicjami


Akademickie Gimnazjum "Milenium" - szkoła dla uczniów z ambicjami
czwartek, 11 marca 2010, Leszek Łukasik

Celem szkoły jest takie wykształcenie ucznia, by mógł on odnosić sukcesy edukacyjne w dalszych etapach nauki i aby był przygotowany do wypełnienia zadań w dorosłym życiu. Chcemy też aby miał swój pomysł na życie, wiedział co che robić dalej, miał świadomość, że pogłębił swoje zainteresowania oraz, że znalazł u nas swoją życiową pasję.

Nie jest łatwo osiągnąć powyższe cele, dlatego Akademickie Gimnazjum „Milenium” będzie wyróżniać się na rynku edukacyjnym. Zajęcia poprowadzą doświadczeni, twórczy nauczyciele, cieszący się zaufaniem uczniów. Program nauczania będzie obejmował nie tylko zwiększoną liczbę godzin języka obcego, języka polskiego i matematyki, ale także dodatkowe ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Nauka odbywać się będzie w doskonałych warunkach (m.in. w nowoczesnych pracowniach komputerowych, przy wykorzystaniu wysokiej klasy sprzętu multimedialnego), w bardzo małych grupach (nie większych niż 20-osobowych) oraz zapewnimy uczniom stałą opiekę pedagoga szkolnego. Warto podkreślić, że akademickie gimnazjum będzie ściśle współpracować z Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno-Menedżerską „Milenium” – i to zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak i merytorycznych.

Rekrutację do Akademickiego Gimnazjum „Milenium” rozpoczniemy z dniem 1 kwietnia 2010 r. Jednym z podstawowych kryteriów przyjęcia do naszego gimnazjum będzie Średnia z ocen nie niższa niż 4,0 oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania. Szczegółowe informacje o AG „Milenium” oraz zasadach rekrutacji są dostępne na stronie internetowej http://www.gimnazjum.akademickie.edu.pl/ oraz pod numerem telefonu 61 424 50 07.

Szóstoklasisto! Chcesz pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania? To Akademickie Gimnazjum „Milenium” jest właśnie dla Ciebie!