Aktualności

Gość


Zbiórka świąteczna "Zajączek"


Zbiórka świąteczna "Zajączek"
niedziela, 20 marca 2016, Natalia Jędrzejczak

W dniu 19.03.2016r. w siedzibie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, w holu budynku B odbyła się zbiórka na rzecz Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie. Wziął w niej udział opiekun koła: dr Piotr Odrakiewicz oraz studenci należący do Koła Naukowo- Samokształceniowego „Pasjonat” oraz Studenckiego Koła  Naukowego Milenium Management. Członkowie kół poinformowali studentów GSW Milenium o planowanej zbiórce za pomocą uczelnianej strony internetowej oraz informując studentów osobiście podczas zjazdu w dniu 19.03.2016r.

Zbiórka darów odbywała się w czasie przerwy obiadowej w godzinach od 13:00-13:30.

W poniedziałek tj. dnia 21.03.2016r. dary zostały przekazane przez studentki należące do Koła Naukowego Milenium Management: Małgorzatę Gruszczyńską oraz Magdalenę Stefankiewicz kierowniczce Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie.

Zapraszamy na fotorelację