Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Zajęcia praktyczne na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie


Zajęcia praktyczne na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
poniedziałek, 11 kwietnia 2016, Natalia Jędrzejczak

W dniu 02.04.2016 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie w ramach ćwiczeń audytoryjnych z „Organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego”, których wykładowcą jest mgr Anna Hedrych-Stanisławska, zostały przeprowadzone zajęcia praktyczne dla studentów Wydziału Nauk Społecznych na kierunku: pedagogika (III rok studiów I stopnia) o specjalności: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Omówiono m.in. zadania straży pożarnej w zarządzaniu kryzysowym, system ratowniczo-gaśniczy (organizacja i zadania) oraz system powiadamiania ratunkowego (organizacja i zadania). Podczas zajęć praktycznych znalazła się także możliwość poznania codziennych obowiązków mundurowych pracowników straży pożarnej, specyfiki ich pracy oraz profesjonalnego sprzętu używanego podczas akcji ratowania ludzi, zwierząt i środowiska. Studenci aktywnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Zadawano wiele dociekliwych pytań. Był również czas na testowanie umundurowania pracowników straży pożarnej.

Najważniejszym aspektem jednakże było to, że zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone przez studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Gnieźnie na kierunku: Pedagogika (III rok studiów I stopnia) o specjalności: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne. Wymienieni studenci są na co dzień pracownikami mundurowymi Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Byli także głównymi pomysłodawcami i inicjatorami  przeprowadzenia tych zajęć w terenie.

Połączenie teorii z nauką praktyczną nie tylko wzbogaciło wiedzę studentów, ale zdobyte podczas zajęć umiejętności, odniosą się do projektowania w przyszłości działań zawodowych związanych z bezpieczeństwem publicznym naszego kraju.  

Zapraszamy na fotorelację