Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Warsztat metodyczny streetworkera


Warsztat metodyczny streetworkera
poniedziałek, 25 kwietnia 2016, Natalia Jędrzejczak

Grupa studentów – na kierunku pedagogika, specjalność: Resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne, III rok semestr VI (rok akademicki 2015/2016) realizując przedmiot: Warsztat metodyczny streetworkera, pod kierunkiem pani mgr Renaty Dobrzyńskiej, przeprowadziła w dniu 19.03.2016r. zajęcia w terenie prowadząc lustrację obszaru terytorialnego w zakresie problemu bezdomności.
Obszar lustracji  to Osiedle Grunwaldzkie (tzw. Tajwan) w Gnieźnie.
Grupa zweryfikowała wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu.
Wskazaną grupą docelową były osoby bezdomne oraz osoby wymagające wsparcia instytucji z obszaru pomocy społecznej.

Podczas lustracji stwierdzono, że wskazany obszar zmienił się i to znacznie od czasu przyjęcia przez Radę Miasta Gniezna  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
Wskazany obszar uległ transformacji infrastrukturalnej i choć problem wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością wciąż wymaga analizy i zabezpieczenia społecznego to mimo wszystko zrobiono już wiele. Jest to działanie procesowe, władze lokalne rozpoczęły od zmian wizerunkowych obszaru.  Osoby, z którymi udało się przeprowadzić rozmowę, stwierdziły, że problem społeczny nadal istnieje choć jest zauważalna pozytywna zmiana.  Osoby, które borykają się z problemem wykluczenia społecznego zmieniły miejsca, w których obecnie się spotykają oraz częściej korzystają z ofert pomocowych. 
Grupa przeanalizowała i oceniła obszar infrastrukturalny wskazanego terenu, który w sposób znaczy uległ transformacji. 
Grupa zweryfikowała trafność umieszczonych informacji w ulotce przeznaczonej dla osób potrzebujących, którą sami zaprojektowali wcześniej.
Grupa odwiedziła wszystkie sklepy i inne instytucje w przedstawianym obszarze terytorialnym, w celu pozostawienia ulotek, w trakcie rozmowy studenci dopytywali o osoby wykluczone społeczne.