Aktualności

Gość


Walentynkowe warsztaty w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Łopiennie


Walentynkowe warsztaty w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Łopiennie
wtorek, 9 lutego 2016, Natalia Jędrzejczak

W dniu 9 lutego 2016 studentka z Koła Naukowo-Samokształceniowego Pasjonat przybyła do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie. Oprócz wizyt towarzyskich w pokojach podopiecznych DPS-u przygotowane i zrealizowane zostały  celowe, polisensoryczne działania rehabilitacyjne o charakterze plastycznym, które odgrywają  znaczącą rolę w procesie  terapeutycznym i  prowadzą do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji organizmu pensjonariuszek Domu. 

Zajęcia z arteterapii zostały poprzedzone zabawą integrującą grupę . W ramach warsztatów  uczestniczki przygotowały ciekawe prace plastyczne, których wykonanie sprawiło im dużą frajdę.  

1.Podopieczne wykonały pracę a’la film  „CZERWONE AUTO”  z samochodami, którą przygotowywały w ramach podziękowaniadla Lions Club za czerwony samochód , który Club podarował  podopiecznym z Łopienna. 

Wykorzystane zostały tu kolorowe papiery, a podopieczne musiały wycinać, wyklejać a później samodzielnie zaprojektować kształt auta, który został umieszcony na rolce czarnego bristolu. Koncepcja zakładała, że auta zostaną umieszcone w podobny sposób jak na kliszy fotograficznej. Znalazły się tam również własnoręcznie wypisane przez pensjonariuszki podziękowania dla Lions Club za podarowane dla DPS-u Łopienno auta. Dziewczyny z dużą frajdą przygotowywały niespodziankę z samochodami. 

2.Dziewczyny z DPS-u Łopienno projektowały i  wyklejały kartki walentynkowe

Z wykorzystaniem tej  samej  metody ( wyklejania i wycinania kolorowych pasków) dziewczyny przygotowały również przepiękne kartki Walentynkowe . Wszystkie prace odbywały się w radosnej atmosferze przygotowań do imprezy z okazji Walentynek. 

Celem prowadzonych zajęć było rozwinięcie twórczej inicjatywy wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, pomysłowości a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie rnowych  technik plastycznych. Wszystkie dziewczyny były bardzo chętne do pracy , a rozmowy i atmosfera podczas warsztatów były na tyle sprzyjające, że udało zrealizować dwa różne tematy podczas jednego spotkania. 

fotorelacja