Aktualności

Gość


Spotkanie podsumowujące działalność Koła Naukowo-Samokształceniowego "Pasjonat"


Spotkanie podsumowujące działalność Koła Naukowo-Samokształceniowego "Pasjonat"
wtorek, 28 czerwca 2016, Natalia Jędrzejczak

W dniu 28.06.2016r. w GSW Milenium odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Koła "Pasjonat" w roku akademickim 2015/2016. W spotkaniu wzięły udział studentki: Maria Strzelczyk, Grażyna Kozanecka, Beata Biegała, Joanna Pietraszak, Agnieszka Starzyk, Kamila Pawlak, Joanna Miśkiewicz, Martyna Młodzieniak, Katarzyna Starczewska, Anna Górniak-Kurzawa wraz z opiekunką Koła p. dr Agatą Woźniak. 

Spotkanie rozpoczęło przybycie gościa p. Marii Kopaszewskiej, która z ramienia Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei i Kilometry Dobry wręczyła podziękowania pisemne dla Władz uczelni za udział w akcji Kilometry Dobra w GSW Milenium. 

Podjęte kwestie:

1)Przedyskutowano potrzeby organizacji  współpracy z Działem marketingu i Władzami uczelni w roku akademickim 2016/2017

2)Współpraca pracowników uczelni podczas akcji Kilometry Dobra w GSW Milenium. Organizatorzy Kilometrów Dobra podkreślili jako najbardziej cenną współpracę 

z: Władzami uczelni, Działem administracyjnym (szczególnie p. Joanna Kończak), także z Działem technicznym i gospodarczym. Za szczególnie cenną  organizatorzy projektu uznali pomoc p. Natalii Kempiak, która we wszystkich sytuacjach problemowych podejmowała działania wspierające. Ważne podkreślenia są także działania wspierające z ramienia studentów zarządzania: p. Wojciech Mikołajczak, 

p. Małgorzata Gruszczyńska, p. Magdalena Stefankiewicz. Uczestniczki Koła podkreśliły wyjątkową rolę w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy Kilometry Dobra p. Anny Górniak-Kurzawy.

3)Zmiana regulaminu z możliwością o poszerzenie udziału absolwentów uczelni GSW Milenium jako członków honorowych w Kole

4)Przejęcie roli: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza w Kole 

w roku akademicki 2016/2017, które odbędzie się we wrześniu 2016 r. Do tego czasu za zgodą dotychczasowych członków osoby sprawujące te funkcję pozostają bez zmian. 

5)Wstępna rozmowa o inicjatywie 5-lecia Koła.

6)Podsumowanie przebiegu imprezy Kilometry Dobra również w kontekście kompetencji zawodowych i osobistych uczestników Koła. 

Fotorelacja