Aktualności

Gość


Berufskongress Soziale Abeit 2014 Berlin - Zawodowy Kongres Pracy Socjalnej 2014 Berlin


Berufskongress Soziale Abeit 2014 Berlin - Zawodowy Kongres Pracy Socjalnej 2014 Berlin
sobota, 22 marca 2014, Natalia Jędrzejczak

W dniach 20-22.03.2014 r. Szkoła Wyższa Pracy Socjalnej Alice Salomon (Alice Salomon Hochschule) i Niemiecki Związek Zawodowy Pracy Socjalnej ( Berufsverband für Soziale Arbeit) zorganizowały 3. Zawodowy Kongres Pracy Socjalnej. Hasło przewodnie kongresu brzmiało „Jesteśmy za etyką w pracy socjalnej”. Była to myśl przewodnia i główny temat kongresu.

W kongresie wzięła udział przedstawicielka Studenckiego Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” działającego w GSW Milenium. Pani Agnieszka Ciołek wzięła udział w sympozjum na temat: „Praca socjalna- na drodze do etyki zawodowej”, podczas którego zajmowano się pytaniami: „Z jaką etyką i w którym kierunku ?”oraz „Jaką rolę odgrywa etyka zawodowa w codziennej praktyce?” W drugiej części spotkania wzięła udział w warsztatach, które miały na celu wymianę doświadczeń  pracowników socjalnych i studentów, związanych z zagadnieniami dyskryminacji i rasizmu w pracy socjalnej.