Aktualności

Gość


Warsztaty pt. "Suche Bukiety" w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie


Warsztaty pt. "Suche Bukiety" w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie
poniedziałek, 29 sierpnia 2016, Natalia Jędrzejczak

W dniu 29 sierpnia 2016 r. studentki Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” w ramach zajęć wolontariackich przybyły do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie. Celem spotkania było przeprowadzenie wśród Mieszkanek Domu warsztatów z bukieciarstwa pt. ”Suche Bukiety”. 

Warsztat ten składał się z dwóch części:

- pierwsza część sierpniowa: mieszkanki uczyły się podczas spaceru pozyskiwania darów natury między innymi: kłosów traw i zbóż, ziół, owoców krzewów porastających przydrożne rowy i łąki, kwiatów, szyszek. Na zajęciach uczestniczki poznały techniki suszenia i przechowywania roślin, ucząc się je rozpoznawać i nazywać;
- druga część wrześniowa: wykonanie kompozycji florystycznych z ususzonych roślin. 

Sierpniowy spacer przyniósł dużo satysfakcji studentkom i Pensjonariuszkom. Rozbudził w uczestniczkach poczucie wrażliwości i piękna na otaczające je środowisko oraz wiedzy, że źdźbło trawy może posłużyć do ułożenia bukietu.

Fotorelacja