Aktualności

Gość


Październikowy weekend w Lądzie


Październikowy weekend w Lądzie
sobota, 29 października 2016, Natalia Jędrzejczak

Dzień 29 października 2016r. członkowie Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat”  i Studenckiego Koła Naukowego Milenium Management - Gniezno spędzili w pocysterskim opactwie w Lądzie - Pomniku Historii i skarbcu bezcennych zabytków. Gospodarzem dawnego opactwa jest Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego, a pocysterskie mury od 1952 roku służą  przygotowaniu młodych salezjanów do  podjęcia przez nich pracy wychowawczej z młodzieżą. Ich przygotowanie intelektualne odbywa się w ramach dwuletnich studiów filozoficznych poszerzonych o dwuletnią specjalizację z pedagogiki. Uczestnicy ekskursji zwiedzili klasztor zaglądając do jego urokliwych miejsc: Sali Opackiej, oratorium św. Jakuba Apostoła ozdobionego freskami z 1372 roku, kapitularza czy wirydarza-klasztornego ogrodu ciszy i medytacji, Kościoła klasztornego salezjanów pw. NMP i św. Mikołaja. Już teraz czekamy na następny wyjazd, gdzie pragniemy poznać pracę duszpasterską z młodzieżą w ramach działających przy seminarium grup i ruchów młodzieżowych. 

Galeria