Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

VI Ogólnopolski Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych w Krakowie


VI Ogólnopolski Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych w Krakowie
poniedziałek, 13 marca 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniach od 10 do 12 marca 2017 r. przedstawicielki Samorządu Studenckiego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, w składzie Anna Sołtys-Stawowa oraz Romana  Karolewska, wzięły udział w VI Zjeździe Delegatów Forum Uczelni Niepublicznych w Krakowie

Ogólnopolski Zjazd Forum Uczelni Niepublicznych to największa w Polsce inicjatywa kierowana do samorządów studenckich uczelni niepublicznych. Jest to także Komisja Branżowa Parlamentu Studentów RP.

Zjazd rozpoczął się debatą z udziałem Rektorów Uczelni Krakowskich dotyczącą problemów uczelni niepublicznych oraz aspektów prawnie aktualnie obowiązujących i odniesień do projektów założeń do Ustawy 2.0.

Podczas Zjazdu odbyły się panele szkoleniowe dotyczące szerokiej tematyki zagadnień z zakresu działalności samorządowej i budowania świadomego środowiska studenckiego, tj.:

•Planowanie Strategii Social Media,

•Marketing i PR dla studentów – jak wykorzystać monitoring podczas pracy w Samorządzie Studenckim,

•ABC efektywnej komunikacji ze studentem z wykorzystaniem SMS,

•Obowiązki Samorządów w zakresie organizacji imprez masowych,

•Klient w krawacie jest miej awanturujący się, czyli savoir-vivre a wizerunek.

•Debata – Największe problemy Samorządów Studenckich Uczelni Niepublicznych.

Udział z tym wydarzeniu był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między samorządowcami, ale także bogatym źródłem wiedzy i inspiracji, którą można wykorzystać w pracy samorządowej. (Anna Sołtys-Stawowa)

Galeria

Fotografie (https://www.facebook.com/forumuczelniniepublicznych/posts/619997418191117)