Aktualności

Gość


Warsztat „Emocje pomagacza - superwizja pracy własnej”


Warsztat „Emocje pomagacza - superwizja pracy własnej”
niedziela, 23 kwietnia 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniu 23.04.2017r. członkinie Studenckiego Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat”: Beata Biegała, Agnieszka Starzyk, Maria Strzelczyk, zainteresowane rozwijaniem kompetencji pomagania uczestniczyły w warsztatach „Emocje pomagacza-superwizja pracy własnej”; zorganizowanych przez opiekunkę Koła dr Agatę Woźniak. Wśród uczestniczek warsztatów doszło do wzajemnej wymiany doświadczeń, przemyśleń, wspólnego analizowania powstawania trudności, szukania istoty problemów, poszukiwań nowych rozwiązań. 

Omówione zostały wg kolejności następujące zagadnienia:

- rola emocji w procesie przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy pedagoga; 

- przykłady metod poznawczo-behawioralnych, które pedagog może wykorzystać w celu radzenia sobie z emocjami w pracy z rodzicami i dziećmi.

Poruszony został również wątek: rola schematu, wychodzenie poza schemat. Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczestniczki wyniosły  korzyści zawodowe i osobiste, mogą również wprowadzić zmiany w sposobach pracy własnej.